5
6
5
6

Helene Treschow

­

Helene Treschow

Helene har siden 2006 nærmest udelukkende beskæftiget sig med familieret, herunder forældremyndighed, bopæl, samvær, børnebidrag, separation, skilsmisse, ægtefællebidrag, bodeling, sikring af ugifte samlevende, samlivsophævelse, ægtepagter, og testamenter. Helene har deltaget i adskillige møder i Statsforvaltningerne og fogedretterne, og har ført et stort antal sager ved byretterne og landsretterne. Helene har en høj faglig standard, og en stor indlevelsesevne i den enkeltes situation.

Helene afholder foredrag om familieretlige forhold, og skriver artikler til magasinet Børn & Fritid.

Uddannelse

Cand.jur. Københavns Universitet 1999-2004

Advokat 2008

Karriere

Advokat, Nexus Advokater 2016-

Advokat, Partner Advokater, Ret&Råd 2011-2015

Advokat og advokatfuldmægtig, Dreist Advokater, 2006-2011

Jurist, Advokatfirmaet Kramer, 2006

Juridisk konsulent, Finanssektorens Pensionskasse, 2005

Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Helene Treschow's fagområder