Ansættelsesret

Hos NEXUS Advokater har vi et bredt erfaringsgrundlag baseret på mange års ekspertise. Vi rådgiver både arbejdsgivere og arbejdstagere. NEXUS Advokater kan indgå i forhandlinger/forligsdrøftelser samt føre en sag ved  forligsnævn mv. samt føre en retssag ved domstolene vedrørende ansættelsesret.

NEXUS Advokater kan bl.a. hjælpe arbejdsgiveren med:
•     Udarbejdelse af og rådgivning om ansættelseskontrakter
•     Generel/konkret rådgivning om pligter og rettigheder i ansættelsesforhold
•     Udarbejdelse af og rådgivning om opsigelser og bortvisning

NEXUS Advokater kan bl.a. hjælpe arbejdstageren med:
•     Gennemgang af ansættelseskontrakt
•     Konkret/generel rådgivning om pligter og rettigheder i ansættelsesforhold
•     Rådgivning om erstatning, godtgørelse o.l. ved usaglig opsigelse/ bortvisning, manglende ansættelsesbevis m.v.

Kort og godt så rådgiver Nexus Advokater dig i forbindelse med forhold indenfor ansættelsesret, uanset hvilken side af bordet du befinder dig på. Vi hjælper både virksomheder og privatpersoner. Vores rådgivning omfatter blandt andet gennemgang af ansættelseskontrakter, personaleforhold ved omstruktureringer og forhold omkring afskedigelser. Og skulle det nå så vidt, så har vi også stor erfaring med sager ved domstolene vedrørende ansættelsesret.