admin

Om admin

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far admin has created 11 blog entries.

Kan man som bygherre eller entreprenør forsikre sig imod entreprenørens fejl og mangler?

- Om LEG3 og DE5 udvidelserne på kombineret entrepriseforsikring. Primær/sekundær problematikken De fleste byggerier i Danmark kører efter aftalesættene AB92/ ABT93. I disse fastslås det som bekendt, at bygherre tegner forsikring imod brand/storm og at entreprenøren skal have en sædvanlig ansvarsforsikring det vil sige en erhvervs- og produktansvarsforsikring. I mange byggerier er disse forsikringer ikke

Har du købt forsikring igennem Husejernes Forsikring?

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde Husejernes Forsikring Assurance Agentur gik konkurs den 8. december 2016, efter deres forsikringsbærer Gable gik konkurs den 19. november. Tusindvis af forsikringstagere står uden forsikringsdækning, fordi Husejernes Forsikring ikke var omfattet af garantiordningen. De er kommet til en politisk løsning, såfremt man reagerer inden for visse tidsfrister, hvor Garantifonden for

Gå-hjem-møde – “Hvad skal jeg være opmærksom på ved forsikring af byggeri?”

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde Hvilke muligheder tilbyder forsikringsmarkedet og hvad skal man være særligt opmærksom på når man skal i gang med et byggeri? Det er ofte store beløb der er på spil når der sker skader i forbindelse med nybyggeri eller renoveringer. Hvordan sikrer du bedst det byggeri hvor du er bygherre eller

Bestyrelsesansvar ejer- og andelsboligforeninger

Nexus Advokater holder gå hjem møde om bestyrelsesansvar i ejer- og andelsboligforeninger. Vi gennemgår nogle af de spørgsmål, som er relevante i forbindelse med bestyrelsesarbejde i en andelsbolig- og ejerforening. Vi ser løbende, at bestyrelser inddrages i konflikter mellem enkelte ejere eller andelshavere, eller at sager opstartes mod bestyrelser eller deres medlemmer, når en beboer

Har du købt forsikring igennem Husejernes Forsikring?

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde Husejernes Forsikring Assurance Agentur gik konkurs den 8. december 2016 efter deres forsikringsbærer Gable gik konkurs den 19. november. Tusindvis af forsikringstagere står uden forsikringsdækning, fordi Husejernes Forsikring ikke var omfattet af garantiordningen. Folketinget er imidlertid, i samarbejde med branchen, kommet til en politisk løsning, såfremt man reagerer inden

Om at træffe beslutninger, kvalificerede og afgrænsede i foreningslivet

Foredraget er for dig der agerer i et foreningsliv, hvor der træffes beslutninger, det kan være i din ejerforening eller i dit private/professionelle netværk. Livet består af en række valg og nogle er små dagligdagsbeslutninger, andre beslutninger indgår i demokratiske valg, nogle på nationalt niveau og andre på et internationalt niveau. I landsby- og foreningslivet

Lettere at skride ind over for salg af kopivarer og andre IP-krænkelser

Efter en nylig dom fra EU-Domstolen står det klart, at mellemmænd (i det konkrete tilfælde en forpagter af en fysisk markedshal med små boder), underlægges de samme betingelser for et påbud, når lejerne af disse boder krænker intellektuelle ejendomsrettigheder (f.eks. ved at sælge kopivarer), som gælder for ”udlejere” af en online-markedsplads (f.eks. eBay). Disse betingelser

Hvad koster det at undlade at aflevere kvalitetssikringsmateriale?

Voldgiftsnævnet har i to afgørelser skønsmæssigt fastsat et afslag i entreprisesummen til 25.000 kr. I entrepriser omfattet af AB 92 eller ABT 93 kan udbudsmaterialet/entreprisekontrakten indeholde regler om entreprenørens fremsendelse af kvalitetssikringsmateriale. Manglende opfyldelse af entreprenørens forpligtelse til at aflevere kvalitetssikring betragtes som, at entreprenøren ydelse er mangelfuld. Manglende kvalitetssikring er i sagens natur en