admin

­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 11 blog entries.
24 fredag, marts 24, 2017

Ejer- og andelsboligforeningers forsikringsforhold

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde

Hvilke forsikringer skal man have og hvilke er det klogt at overveje? Hvem kan blive ansvarlig for en skade? Hvad hvis vi skal i gang med en renovering? Det er ofte store beløb der er på spil når der sker skader i ejer- og andelsboligforeninger. Hvordan sikrer I bedst at foreningen Læs mere!

01 onsdag, marts 1, 2017

Kan man som bygherre eller entreprenør forsikre sig imod entreprenørens fejl og mangler?

– Om LEG3 og DE5 udvidelserne på kombineret entrepriseforsikring.

Primær/sekundær problematikken

De fleste byggerier i Danmark kører efter aftalesættene AB92/ ABT93. I disse fastslås det som bekendt, at bygherre tegner forsikring imod brand/storm og at entreprenøren skal have en sædvanlig ansvarsforsikring det vil sige en erhvervs- og produktansvarsforsikring. I mange byggerier er disse forsikringer ikke tilstrækkelige og Læs mere!

28 tirsdag, februar 28, 2017

Har du købt forsikring igennem Husejernes Forsikring?

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde

Husejernes Forsikring Assurance Agentur gik konkurs den 8. december 2016, efter deres forsikringsbærer Gable gik konkurs den 19. november. Tusindvis af forsikringstagere står uden forsikringsdækning, fordi Husejernes Forsikring ikke var omfattet af garantiordningen.

De er kommet til en politisk løsning, såfremt man reagerer inden for visse tidsfrister, hvor Garantifonden for skadeforsikringsselskaber er Læs mere!

09 torsdag, februar 9, 2017

HVAD GÆLDER, NÅR AB92 IKKE ER AFTALT?

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde

AB92 vedtages i langt de fleste entrepriser, og man kan derfor spørge sig selv, hvorfor det er relevant at beskæftige sig med de tilfælde, hvor AB92 ikke er vedtaget mellem parterne?

Det er dog vores erfaring, at AB92 i mange tilfælde ikke er gyldigt vedtaget mellem parterne – og ofte opdager man Læs mere!

02 torsdag, februar 2, 2017

Gå-hjem-møde – “Hvad skal jeg være opmærksom på ved forsikring af byggeri?”

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde

Hvilke muligheder tilbyder forsikringsmarkedet og hvad skal man være særligt opmærksom på når man skal i gang med et byggeri? Det er ofte store beløb der er på spil når der sker skader i forbindelse med nybyggeri eller renoveringer. Hvordan sikrer du bedst det byggeri hvor du er bygherre eller entreprenør?

Vil Læs mere!

20 tirsdag, december 20, 2016

Bestyrelsesansvar ejer- og andelsboligforeninger

Nexus Advokater holder gå hjem møde om bestyrelsesansvar i ejer- og andelsboligforeninger.

Vi gennemgår nogle af de spørgsmål, som er relevante i forbindelse med bestyrelsesarbejde i en andelsbolig- og ejerforening.

Vi ser løbende, at bestyrelser inddrages i konflikter mellem enkelte ejere eller andelshavere, eller at sager opstartes mod bestyrelser eller deres medlemmer, når en beboer generelt er Læs mere!

20 tirsdag, december 20, 2016

Har du købt forsikring igennem Husejernes Forsikring?

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde

Husejernes Forsikring Assurance Agentur gik konkurs den 8. december 2016 efter deres forsikringsbærer Gable gik konkurs den 19. november. Tusindvis af forsikringstagere står uden forsikringsdækning, fordi Husejernes Forsikring ikke var omfattet af garantiordningen.

Folketinget er imidlertid, i samarbejde med branchen, kommet til en politisk løsning, såfremt man reagerer inden for visse tidsfrister.

Vil Læs mere!

19 mandag, december 19, 2016

Om at træffe beslutninger, kvalificerede og afgrænsede i foreningslivet

Foredraget er for dig der agerer i et foreningsliv, hvor der træffes beslutninger, det kan være i din ejerforening eller i dit private/professionelle netværk.

Livet består af en række valg og nogle er små dagligdagsbeslutninger, andre beslutninger indgår i demokratiske valg, nogle på nationalt niveau og andre på et internationalt niveau.

I landsby- og foreningslivet træffes hver Læs mere!

14 fredag, oktober 14, 2016

Lettere at skride ind over for salg af kopivarer og andre IP-krænkelser

Efter en nylig dom fra EU-Domstolen står det klart, at mellemmænd (i det konkrete tilfælde en forpagter af en fysisk markedshal med små boder), underlægges de samme betingelser for et påbud, når lejerne af disse boder krænker intellektuelle ejendomsrettigheder (f.eks. ved at sælge kopivarer), som gælder for ”udlejere” af en online-markedsplads (f.eks. eBay).

Disse betingelser blev Læs mere!

20 mandag, juni 20, 2016

Hvad koster det at undlade at aflevere kvalitetssikringsmateriale?

Voldgiftsnævnet har i to afgørelser skønsmæssigt fastsat et afslag i entreprisesummen til 25.000 kr.

I entrepriser omfattet af AB 92 eller ABT 93 kan udbudsmaterialet/entreprisekontrakten indeholde regler om entreprenørens fremsendelse af kvalitetssikringsmateriale.

Manglende opfyldelse af entreprenørens forpligtelse til at aflevere kvalitetssikring betragtes som, at entreprenøren ydelse er mangelfuld. Manglende kvalitetssikring er i sagens natur en mangel Læs mere!

12 torsdag, maj 12, 2016

TRYGHED I BOLIGHANDLEN MED NEXUS ADVOKATER

Hos NEXUS Advokater har vi specialister ansat til at rådgive dig trygt gennem bolighandlens mange facetter, så du undgår de mange potentielle faldgruber, som kan være forbundet med en bolighandel.
For mange kan en bolighandel forekomme som en enkel opgave, da man bare skal have en købsaftale og et skøde, og så er den handel overstået. Læs mere!