ssp@nexusadvokater.dk

­

About Sofie Porse

This author has not yet filled in any details.
So far Sofie Porse has created 5 blog entries.
06 tirsdag, august 6, 2019

Rådgivers ansvar i forhold til ABR 18

Denne artikel vil belyse rådgiverens ansvar i byggeriet, og vil derfor tage udgangspunkt i de nugældende ABR 18-regler.

Regelgrundlaget

Rådgiverens ansvar beskrives ikke udtømmende af ABR 18, men det fremgår af ordlyden i ABR 18 § 49, stk. 1, at ”Rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning med Læs mere!

02 fredag, august 2, 2019

Er forsikringsselskaberne forpligtet til at erstatte mere end forsikringssummen i skadesager?

Det sker at en skadesag er så omfattende, at den sum nåes, som forsikringen maksimalt yder erstatning op til. Hvad gør man i sådan et tilfælde som husejer, hvis der fortsat er udgifter?

En af mulighederne er at gennemgå erstatningsopgørelsen for at se på, hvorvidt der måske er indsat punkter heri, som med rette burde tages Læs mere!

01 torsdag, august 1, 2019

Skimmelsanering efter vandskader i forsikringsskadesager

Desværre har mange prøvet at have en vandskade i deres hus eller også kender de nogen, der har haft en vandskade i huset.Det kan være en rørskade nede i gulvkonstruktionen, hvor der fx blev ”strømpeforet” af forsikringsselskabet, så utætheden blev standset. Eller det kan være en utæthed i taget, hvor der kom vand ned ad/ind Læs mere!

29 mandag, juli 29, 2019

Hvem bærer ansvaret for håndværkeres fejl ved udbedring af forsikringsskader?

I flere kendelser har Ankenævnet udtalt, at forsikringsselskabet ikke skulle forestå udbedring eller rekvirere håndværkere, men blot opgøre erstatningen til kunden, uanset kunden havde forlangt, at forsikringsselskabet bestilte håndværkere til udbedringen.

Spørgsmålet er imidlertid, hvornår forsikringsselskabet alligevel kan risikere at skulle erstatte en kunde for fejl og mangler ved det arbejde, som en entreprenør har udført Læs mere!

25 torsdag, oktober 25, 2018

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få afgørelsesoversigter tilsendt

Hos Nexus Advokater udgiver vi løbende ENTREPRISE OG BYGGERI, som er en afgørelsesoversigt, der har til formål at give den interesserede et overblik over nye og relevante afgørelser inden for entreprise og byggeri. Oversigten er både til den travle læser, som gerne vil danne sig et hurtigt overblik over nye og interessante afgørelser, men også Læs mere!