BESTYRELSE

SKAL I HAVE EN BESTYRELSE?

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet, og det er derfor vigtigt, at selskabet har sammensat den rigtige bestyrelse.

Aktieselskaber skal have en bestyrelse, mens man som ejer af et anpartsselskab selv bestemmer, om der skal være en bestyrelse eller ej. Det er ofte tilrådeligt at have en bestyrelse, selvom man driver et anpartsselskab, og denne kan i anpartsselskaber indsættes efter stiftelsen.

Skal du have indsat en bestyrelse i dit anpartsselskab, så kontakt Nexus Advokater for en uforpligtende drøftelse af dine planer.

 

SIDDER DU I EN BESTYRELSE OG ER DU BANGE FOR AT IFALDE BESTYRELSESANSVAR?

Som bestyrelsesmedlem skal man være opmærksom på bestyrelsesansvaret, idet du som bestyrelsesmedlem kan ifalde ansvar, hvis du burde forudse, at selskabet ikke kan opfylde de forpligtelser, selskabet påtager sig.

Er du i tvivl, om du risikerer at ifalde et bestyrelsesansvar? Nexus Advokater har mangeårig erfaring med rådgivning om bestyrelsesansvar og rådgiver om alle aspekter forbundet hermed.