Domssamlingen vedrørende entreprise og byggeri indeholder de seneste og mest centrale afgørelser fra marts-april 2018 om bl.a. rådgiveransvar, forsinkelse, nedsat betalingskrav, illoyal adfærd, projekteringsfejl og regningsarbejder.

Domssamlingen kan være et gavnligt værktøj i hverdagen for praktikere, implicerede og andre, der er interesserede i området.

Link til domssamlingen Afgørelsesoversigt maj 2018