Evaluering af Huseftersynsordningen – de 10 mest aktuelle emner

Målgruppe
Kurset vil særligt henvende sig til byggesagkyndige, køberrådgivere samt andre, der i det daglige benytter tilstandsrapporten samt huseftersynsordningen i deres virke, og har behov for at forstå de nye tiltag. Gennemgangen af indholdet vil dermed have sit afsæt i, at man som kursist, har en vis forståelse for, hvordan ordningen er stykket sammen i dag.

Indledning
Ændringerne i ordningen betyder forandring for byggesagkyndige og andre faggruppers arbejde i hverdagen. Vi skal justere i vores måde at læse og forstå rapporterne, og vi skal kende konsekvenserne af ændringerne i ordningen generelt, herunder

  • hvordan skal vi placere og vurdere skader fremover?
  • hvor kan man som fagmand opleve de største forandringer?
  • hvilken betydning får det for branchens andre aktører?

Formål
Du får et godt indblik i de mest markante forskelle på den nye ordning og den gamle, hvilken betydning det får for din hverdag, samt hvilke konsekvenser det har/kan have i fremtiden.

Kursusindhold
Kurset vil have sit afsæt i Justitsministeriets evaluering af ordningen af marts 2018 og efterfølgende forandringer, der er vedtaget i HE-ordningen. Vi går særligt i dybden med følgende emner:

  • Ændringer i tilstandsrapporten samt Håndbog for Beskikkede Byggesagkyndige
  • De generelle konsekvenser for både byggesagkyndige, sælger og køber, mægler, forsikringsbranchen og andre faggrupper

Praktiske informationer

Pris
Prisen for deltagelse er kr. 1.800,00, eksklusive moms.

Sted
Kurset finder sted hos Nexus Advokater, Middelfartgade 15, 2., 2100 København Ø.

Dato
Dato er ikke fastlagt

Tilmelding
Tilmeld dig via info@nexusadvokater.dk, oplys venligst deltagernavn(e), telefonnr. og faktureringsadresse.

Tilmelding kan også ske ved at klikke på vores e-mailadresse under kursustilmelding i venstre kolonne med oplysning om deltagernavn(e), telefonnr. og faktureringsadresse.

Når du tilmelder dig, giver du samtykke til at modtage yderligere informationer fra os.