Evaluering af Huseftersynsordningen – de 10 mest aktuelle emner

Målgruppe:

Kurset vil særligt henvende sig til byggesagkyndige, køberrådgivere samt andre, der i det daglige benytter tilstandsrapporten samt huseftersynsordningen i deres virke, og har behov for at forstå de nye tiltag. Gennemgangen af indholdet vil dermed have sit afsæt i, at man som kursist, har en vis forståelse for, hvordan ordningen er stykket sammen i dag.

Indledning:

Ændringerne i ordningen betyder forandring for byggesagkyndige og andre faggruppers arbejde i hverdagen. Vi skal justere i vores måde at læse og forstå rapporterne, og vi skal kende konsekvenserne af ændringerne i ordningen generelt, herunder

  • hvordan skal vi placere og vurdere skader fremover?
  • hvor kan man som fagmand opleve de største forandringer?
  • hvilken betydning får det for branchens andre aktører?

Formål:

Du får et godt indblik i de mest markante forskelle på den nye ordning og den gamle, hvilken betydning det får for din hverdag, samt hvilke konsekvenser det har/kan have i fremtiden.

Indhold:

Kurset vil have sit afsæt i Justitsministeriets evaluering af ordningen af marts 2018 og efterfølgende forandringer, der er vedtaget i HE-ordningen. Vi går særligt i dybden med følgende emner:

  • Ændringer i tilstandsrapporten samt Håndbog for Beskikkede Byggesagkyndige
  • De generelle konsekvenser for både byggesagkyndige, sælger og køber, mægler, forsikringsbranchen og andre faggrupper

Pris, tidspunkt og sted:

Prisen for deltagelse er kr. 1.800,00, eksklusive moms.

Kurset finder sted hos Nexus Advokater, Middelfartgade 15, 2., 2100 København Ø.

Kurset afholdes: Dato følger