Marie-Louise Rørbøl

Marie-Louise blev uddannet cand.jur. i 1996 og beskæftiger sig primært med byggeri, fast ejendom og forsikring. Marie-Louise bistår erhvervsdrivende med rådgivning om forsikring, fast ejendom, herunder bistand ved indgåelse af entreprisekontrakter, ved retssager og sager ved voldgiftsnævnet for Byggeri- og Anlæg. Derudover har Marie-Louise erfaring med udbudsret. Marie-Louise har mange års erfaring fra både advokat-