FUSION – Selskabsret

SKAL I FUSIONERE?

Nexus Advokater har mangeårig erfaring med rådgivning om fusioner af små –  og mellemstore virksomheder.

En fusion sender et stærkt signal til omverdenen omkring udvikling og oprustning af virksomheden.

Fusionen kan gennemføres som en egentlig fusion eller en uegentlig fusion. Ved en egentlig fusion ophører de to selskaber, som fusionerer, og der opstår et helt nyt selskab. Ved en uegentlig fusion ophører det ene selskab, mens det andet selskab bliver det forsættende selskab.

Hvis I gerne vil fusionere, skal I igennem en fusionsproces, som for anpartsselskaber i store træk kan gøres meget simpel, da en række krav i selskabsloven kan fravælges for anpartsselskaber.

Kontakt Nexus Advokater for en uforpligtende drøftelse af jeres sag, hvis I går med tankerne om en fusion af jeres virksomheder.