KAPITALFORHØJELSE

SKAL DU HAVE GENNEMFØRT EN KAPITALFORHØJELSE I DIT SELSKAB?

Skal der flere ejere ind i ejerkredsen eller skal du have styrket kapitalgrundlaget i din virksomhed?

Nexus Advokater bistår med gennemførsel af kapitalforhøjelse i dit selskab.

En kapitalforhøjelse sender et stærkt signal om, at din virksomhed er veldreven og har en sund økonomi.

Ved en kapitalforhøjelse tilføres der midler til selskabskapitalen. Kapitalforhøjelsen kan ske ved tegning af nye kapitalandele i selskabet, ved overførsel fra selskabets reserver eller ved udstedelse af konvertible gældsbreve eller warrants.

Vores dedikerede fagteam er: