KAPITALNEDSÆTTELSE

SKAL DU HAVE GENNEMFØRT EN KAPITALNEDSÆTTELSE I DIT SELSKAB?

Skal du have dækket et underskud i selskabet eller udbetale udbytte til ejerkredsen?

Nexus Advokater bistår med rådgivning og registrering af kapitalnedsættelse i dit selskab.

Kapitalnedsættelsen kan ske til dækning af et underskud i selskabet eller til udlodning af udbytte til ejerkredsen.

Hvis kapitalnedsættelsen sker med henblik på udbetaling af udbytte, skal du være opmærksom på, at udlodningen skal være forsvarlig og ikke til skade for selskabets økonomi. Kapitalnedsættelse kan ikke ske til under mindstekravet for selskabskapitalen, som er kr. 500.000 for aktieselskaber og kr. 50.000 for anpartsselskaber.

Vores dedikerede fagteam er: