(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Kirsten Thøgersen

Kirsten Thøgersen

Kirsten Thøgersen

Advokat (L)

kth@nexusadvokater.dk
+45 3030 9704
Kirsten Thøgersen er tilknyttet Nexus Advokater som specialist inden for udbudsret, eksempelvis med at udarbejde udbudsmateriale, vurdere prækvalifikations- og tildelingskriterier, kvalitetssikring af udbudsmateriale, gennemgang af kontrakter, eller sparring omkring udbudsretlige emner evt. kombineret med tekniske forhold.

Derudover beskæftiger Kirsten sig med øvrige emner inden for entrepriseretten, lejeretten samt fast ejendom.

Et særligt interesseområde er mediation, som er et godt alternativ til de ressourcekrævende og omkostningstunge voldgifts- og retssager. Mediation er et billigt og konstruktivt værktøj til løsning af sager mellem to eller flere parter.

Uddannelse

  • Cand. jur., Århus Universitet
  • Mediatoruddannelsen v/Danske Advokater

Karriere

  • Advokat, Nexus Advokater (maj 2021 –
  • Advokat, Selvstændig (maj 2017 –
  • Advokat, Njord Law Firm (august 2015 – maj 2017)
  • Adm. direktør, PrivatBo A.M.B.A (april 2012 – april 2015)
  • Byggechef, Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) (dec. 1993 – april 2012)
  • Advokat, Ret & Råd (august 1991 – juni 1993)

Sprog

  • Dansk
  • Engelsk