AB 18, ABR 18 OG ABT 18

Kursus den 3. marts 2020

AB-systemet har været til revision, hvorfor byggeriets parter har fået et helt nyt grundlag for deres indbyrdes arbejde.
Vil du have overblik over de væsentligste ændringer i forhold til AB 92, ABR 89 og ABT 93, og hvad disse ændringer betyder i praksis, så tilmeld dig dette kursus.

Målgruppe
Kurset vil navnlig henvende sig til bygherrer, entreprenører, rådgivere og andre, som har interesse i at blive opdateret på AB-systemet.

Formål
Du får et godt indblik i de nye juridiske regler, som regulerer udbud og forholdet mellem bygherren og entreprenøren under og efter byggeprocessen. Derudover får du viden om de nye regler, og hvilken betydning det nye AB-system vil have for dig og din hverdag i bygge- og anlægsbranchen. På kurset vil vi fremhæve faldgruber, og du vil blive klædt på til at håndtere konsekvenserne af de nye aftalevilkår.

Kursusindhold
Kurset giver et indblik i det nye AB-system, hvor du bliver skarpere på følgende nøglepunkter:

De tre grunddokumenter – AB, ABR og ABT
 Fire appendikser (APP)
(1) Projektudvikling
(2) Projektoptimering
(3) Driftskrav
(4) Incitamentsbestemmelser
 Forenklede AB og ABR
 Mellemformer, herunder entreprenørprojektering
 Effektiv planlægning, herunder projekteringsfaser og projektgennemgang
 Hovedtidsplaner og arbejdstidsplaner, herunder løbende opdatering
 Kvalitetssikring og mangler, herunder tilsyn, før-gennemgang og afhjælpningsgennemgang
 Betaling af a conto 2 gange om måneden
 Ændring af opgaven/arbejdet
 Nye tvistløsningssystemer
(1) Hurtig afgørelse
(2) Løsningstrappe
 Digitale byggeprocesser
 Direkte krav

Undervisere
Oplæg ved advokat Simon Heising

Praktiske oplysninger:

Pris:
Prisen for deltagelse er kr. 1.800,00, eksklusive moms.

Dato:

3. marts 2020, kl. 09:30-16:00.

Sted:

Dette kursus afholdes i Nexus Advokaters lokaler, Middelfartgade 15, 2100 København Ø

Tilmelding:

Tilmelding kan ske ved at klikke på vores e-mailadresse under kursustilmelding i venstre kolonne med oplysning om, deltagernavn(e), telefonnr. og faktureringsadresse.