AB 18, ABR 18 OG ABT 18

Kursus den 19. september 2019

AB-systemet er til revision, hvorfor byggeriets parter får et helt nyt grundlag for deres indbyrdes arbejde.
Vil du være først til at få overblik over de væsentligste ændringer i forhold til AB 92, ABR 89 og ABT 93, og hvad disse ændringer betyder i praksis.

Målgruppe
Kurset vil navnlig henvende sig til bygherrer, entreprenører, rådgivere og andre, som har interesse i at blive opdateret på AB-systemet.

Formål
Du får et godt indblik i de nye juridiske regler, som regulerer udbud og forholdet mellem bygherren og entreprenøren under og efter byggeprocessen. Derudover får du, som en af de første, viden om de nye regler, og hvilken betydning det nye AB-system vil have for dig og din hverdag i bygge- og anlægsbranchen. På kurset vil vi fremhæve faldgruber, og du vil blive klædt på til at håndtere konsekvenserne af de nye aftalevilkår.

Kursusindhold
Kurset giver et indblik i det nye AB-system, hvor du bliver skarpere på følgende nøglepunkter:

De tre grunddokumenter – AB, ABR og ABT
 Fire appendikser (APP)
(1) Projektudvikling
(2) Projektoptimering
(3) Driftskrav
(4) Incitamentsbestemmelser
 Forenklede AB og ABR
 Mellemformer, herunder entreprenørprojektering
 Effektiv planlægning, herunder projekteringsfaser og projektgennemgang
 Hovedtidsplaner og arbejdstidsplaner, herunder løbende opdatering
 Kvalitetssikring og mangler, herunder tilsyn, før-gennemgang og afhjælpningsgennemgang
 Betaling af a conto 2 gange om måneden
 Ændring af opgaven/arbejdet
 Nye tvistløsningssystemer
(1) Hurtig afgørelse
(2) Løsningstrappe
 Digitale byggeprocesser
 Direkte krav

Undervisere
Oplæg ved advokat Simon Heising

Pris, tidspunkt og sted:

Pris:
Prisen for deltagelse er kr. 1.800,00, eksklusive moms.

Datoer:

19. september 2019, kl. 09:30-16:00

Kurserne afholdes hos Nexus Advokater, Middelfartgade 15, 2., 2100 København Ø.

Tilmelding:
Tilmelding kan ske ved at klikke på vores e-mailadresse under kursustilmelding i venstre kolonne med oplysning om deltagernavn(e), telefonnr. og faktureringsadresse.