AB 18, ABR 18 OG ABT 18

Kursus d. 20.februar 2019

AB-systemet er til revision, hvorfor byggeriets parter får et helt nyt grundlag for deres indbyrdes arbejde.
Vil du være først til at få overblik over de væsentligste ændringer i forhold til AB 92, ABR 89 og ABT 93, og hvad disse ændringer betyder i praksis?

Målgruppe
Kurset vil navnlig henvende sig til bygherrer, entreprenører, rådgivere og andre, som har interesse i at blive opdateret på AB-systemet.

Formål
Du får et godt indblik i de nye juridiske regler, som regulerer udbud og forholdet mellem bygherren og entreprenøren under og efter byggeprocessen. Derudover får du på kurset, som en af de første, viden om de nye regler og hvilken betydning det nye AB-system vil have for dig og din hverdag i bygge- og anlægsbranchen. Vi vil på kurset fremhæve faldgruber, og du vil blive klædt på til at håndtere konsekvenserne af de nye aftalevilkår.

Kursus indhold
Kurset giver et indblik i det nye AB-system, hvor du bliver skarpere på følgende nøglepunkter:

De tre grunddokumenter – AB, ABR og ABT
 Fire appendikser (APP)
(1) Projektudvikling
(2) Projektoptimering
(3) Driftskrav
(4) Incitamentsbestemmelser
 Forenklede AB og ABR
 Mellemformer, herunder entreprenørprojektering
 Effektiv planlægning, herunder projekteringsfaser og projektgennemgang
 Hoved tidsplaner og arbejdstidsplaner, herunder løbende opdatering
 Kvalitetssikring og mangler, herunder tilsyn, før gennemgang og afhjælpningsgennemgang
 Betaling af a conto 2 gange om måneden
 Ændring af opgaven/arbejdet
 Nye tvistløsningssystemer
(1) Hurtig afgørelse
(2) Løsningstrappe
 Digitale byggeprocesser
 Direkte krav

Undervisere
Oplæg ved advokat Simon Heising

Pris, tidspunkt og sted:

Pris:
Prisen for deltagelse er kr. 1.800 DKK eksklusiv moms.

Tidspunkt:
20. februar 2019, kl. 09:30-16:00
Kurset afholdes ved Nexus Advokater, middelfartgade 15, 2. 2100 København Ø.

Tilmelding:
Send en mail til info@nexusadvokater.dk med oplysning om deltagernavn(e), telefonnr. og fakturerings-adresse senest d. 06. februar 2019.