AB 18, ABR 18 og ABT 18

Kursus den 8. oktober

AB-systemet har været til revision, hvorfor byggeriets parter har fået et helt nyt grundlag for deres indbyrdes arbejde.
Vil du have overblik over de væsentligste ændringer i forhold til AB 92, ABR 89 og ABT 93, og hvad disse ændringer betyder i praksis, så tilmeld dig dette kursus.

Målgruppe
Kurset vil navnlig henvende sig til bygherrer, entreprenører, rådgivere og andre, som har interesse i at blive opdateret på AB-systemet.

Formål
Du får et godt indblik i de nye juridiske regler, som regulerer udbud og forholdet mellem bygherren og entreprenøren under og efter byggeprocessen. Derudover får du viden om de nye regler, og hvilken betydning det nye AB-system vil have for dig og din hverdag i bygge- og anlægsbranchen. På kurset vil vi fremhæve faldgruber, og du vil blive klædt på til at håndtere konsekvenserne af de nye aftalevilkår.

Kursusindhold
Kurset giver et indblik i det nye AB-system, hvor du bliver skarpere på følgende nøglepunkter:

De tre grunddokumenter – AB, ABR og ABT:

Fire appendikser (APP)
(1) Projektudvikling
(2) Projektoptimering
(3) Driftskrav
(4) Incitamentsbestemmelser

Forenklede AB og ABR
Mellemformer, herunder entreprenørprojektering
Effektiv planlægning, herunder projekteringsfaser og projektgennemgang
Hovedtidsplaner og arbejdstidsplaner, herunder løbende opdatering
Kvalitetssikring og mangler, herunder tilsyn, før-gennemgang og afhjælpningsgennemgang
Betaling af a conto 2 gange om måneden
Ændring af opgaven/arbejdet
Nye tvistløsningssystemer

Hurtig afgørelse

Løsningstrappe
Digitale byggeprocesser
Direkte krav

Undervisere
Oplæg ved advokat Simon Heising

Praktiske oplysninger

Pris
Prisen for deltagelse er kr. 2.900,00, eksklusive moms.

Dato
8. oktober 2020, kl. 09:30-16:00.

Sted
Dette kursus afholdes i Nexus Advokaters lokaler, Middelfartgade 15, 2100 København Ø

Tilmelding
Tilmeld dig via info@nexusadvokater.dk, oplys venligst deltagernavn(e), telefonnr. og faktureringsadresse.

Tilmelding kan også ske ved at klikke på vores e-mailadresse under kursustilmelding i venstre kolonne med oplysning om deltagernavn(e), telefonnr. og faktureringsadresse.

Når du tilmelder dig, giver du samtykke til at modtage yderligere informationer fra os.