AB 18-CERTIFICERING
KURSUSPAKKE – Certificering i forsinkelse, mangler og ekstraarbejder

AB 18 anbefales anvendt fra den 1. januar 2019. Denne kursuspakke, der løber over 6 dage, som er fordelt henover vinteren, vil gå i dybden med hovedproblemerne inde for byggeriet med afsæt i reglerne i det nye AB 18.

Nexus Advokater afholder igen kursus om det nye AB 18, denne gang med særligt fokus på hovedproblemerne inde for byggeriet. Du vil i løbet af de 6 dage få en solid viden omkring det nye AB-system.

Denne kursuspakke består af tre kurser: ’Forsinkelse, mangler og ekstraarbejder’. Du kan vælge at tage et af kurserne enkeltvis eller som en del af certificeringen. Se mere information om alle kurserne i kur-sus-beskrivelserne ’Certificering i forsinkelse’, ”Certificering i mangler” og ”Certificering i ekstraarbejder”.

Målgruppe
Kurset vil navnlig henvende sig til bygherrer, entreprenører, rådgivere og andre, som har interesse i at blive opdateret på AB 18.

Formål
Du får et godt indblik i de nye juridiske regler i forhold til hovedproblemerne inde for byggeriet, som regulerer forholdet mellem bygherren/rådgiveren og entreprenøren under og efter byggeprocessen. Der ses ofte problemer i byggeriet, og kan være forbundet med store frustrationer. Derfor får du på kurset, som en af de første, viden om hvilken betydning det nye AB 18 vil have for dig og din hverdag i bygge- og anlægsbranchen. Kurset vil tage udgangspunkt i både bygherrens/rådgiverens og entreprenørens synsvinkler. Vi vil på kurset fremhæve faldgruber, og du vil blive klædt på til at håndtere konsekvenserne af de nye aftalevilkår. Der er tale om en kursuspakke, som er meget omfattende. Du vil derfor blive klædt ordentlig på i forhold til de problemstillinger, som opstår for alle parter, der indgår aftale inde for byggeriet.


Kursuspakkens indhold

Kursuspakken giver dig en god, solid og detaljeret forståelse for reglerne for i forhold til det nye AB 18, og hvordan man bedst håndterer de hovedproblemstillinger, som med garanti opstår. Certificeringen består af følgende kurser:

Certificering i forsinkelse
 Hvornår foreligger der en forsinkelse?
 Hvordan løser man tvister om forsinkelse?
 Reglerne om dagbøder
 Reglerne om forcering

Certificering i mangler
 Hvornår foreligger der en mangel?
 Entreprenørens afhjælpningspligt- og ret.
 Ansvarsbegrænsninger
 Tvistløsninger

Certificering i ekstraarbejder
 Hvornår kan entreprenøren betales for ekstraarbejder?
 Hvornår bortfalder entreprenørens krav om ekstraarbejder?
 Bevisbyrde
 Tvistløsning

Du kan læse meget mere om de enkelte kurser ved at finde kursus beskrivelserne, enten via LinkedIn, nexusadvokater.dk eller vedhæftet i mail.

Undervisere
Oplæg ved advokat Simon Heising

Pris, tidspunkt og sted:

Pris for hele certificeringen i AB 18: kr. 8,000 eksklusiv moms.
Prisen for deltagelse for et af kurserne, der løber over to dage er: kr. 4.000,00 eksklusiv moms.

Tidspunktet for kurserne vil forløbe over følgende datoer:
Certificering af forsinkelse: D. 23. januar og d. 31. januar 2019, kl. 09:30-16:00
Certificering af mangler: D. 27. februar og d. 5. marts 2019, kl. 09:30-16:00
Certificering af ekstraarbejder: D. 14. marts og d. 19. marts 2019, kl. 09:30-16:00
Kurset afholdes ved Nexus Advokater, middelfartgade 15, 2. 2100 København Ø.

Tilmelding:
Send en mail til info@nexusadvokater.dk med oplysning om deltagernavn(e), telefonnr. og fakturerings-adresse senest d. 8. januar.