AB 18-CERTIFICERING
KURSUSPAKKE – Certificering i forsinkelse, mangler og ekstraarbejder

AB 18 anbefales anvendt fra den 1. januar 2019. Denne kursuspakke, der løber over 6 dage, som er fordelt henover efteråret 2019, vil gå i dybden med hovedproblemerne inden for byggeriet med afsæt i reglerne i det nye AB 18.

Nexus Advokater afholder igen kursus om det nye AB 18, denne gang med særligt fokus på hovedproblemerne inden for byggeriet. Du vil i løbet af de 6 dage få en solid viden omkring det nye AB-system.

Denne kursuspakke består af tre kurser: ’Forsinkelse, mangler og ekstraarbejder’. Du kan vælge at tage et af kurserne enkeltvis eller som en del af certificeringen. Se mere information om alle kurserne i kursusbeskrivelserne ’Certificering i forsinkelse’, ”Certificering i mangler” og ”Certificering i ekstraarbejder”.

Målgruppe
Kurset vil navnlig henvende sig til bygherrer, entreprenører, rådgivere og andre, som har interesse i at blive opdateret på AB 18.

Formål
Du får et godt indblik i de nye juridiske regler i forhold til hovedproblemerne inden for byggeriet, som regulerer forholdet mellem bygherren/rådgiveren og entreprenøren under og efter byggeprocessen. Der ses ofte problemer i byggeriet, og det kan være forbundet med store frustrationer. Derfor får du på kurset, som en af de første, viden om, hvilken betydning det nye AB 18 vil have for dig og din hverdag i bygge- og anlægsbranchen. Kurset vil tage udgangspunkt i både bygherrens/rådgiverens og entreprenørens synsvinkler. Vi vil på kurset fremhæve faldgruber, og du vil blive klædt på til at håndtere konsekvenserne af de nye aftalevilkår. Der er tale om en kursuspakke, som er meget omfattende. Du vil derfor blive klædt ordentligt på i forhold til de problemstillinger, som opstår for alle parter, der indgår aftale inden for byggeriet.

Kursuspakkens indhold
Kursuspakken giver dig en god, solid og detaljeret forståelse for reglerne i forhold til det nye AB 18, og hvordan man bedst håndterer de hovedproblemstillinger, som med garanti opstår. Certificeringen består af følgende kurser:

Certificering i forsinkelse
 Hvornår foreligger der en forsinkelse?
 Hvordan løser man tvister om forsinkelse?
 Reglerne om dagbøder
 Reglerne om forcering

Certificering i mangler
 Hvornår foreligger der en mangel?
 Entreprenørens afhjælpningspligt og -ret.
 Ansvarsbegrænsninger
 Tvistløsninger

Certificering i ekstraarbejder
 Hvornår kan entreprenøren betales for ekstraarbejder?
 Hvornår bortfalder entreprenørens krav om ekstraarbejder?
 Bevisbyrde
 Tvistløsning

Du kan læse meget mere om de enkelte kurser ved at finde kursusbeskrivelserne, enten via LinkedIn eller på www.nexusadvokater.dk.

Undervisere
Oplæg ved advokat Simon Heising

Pris, tidspunkt og sted:

Pris for hele certificeringen i AB 18: kr. 8.000,00, eksklusive moms.

Pris for deltagelse i et af kurserne, der løber over to dage, er: kr. 4.000,00, eksklusive moms.

Tidspunktet for kursusforløbenes afholdelse er som følger:
Certificering af forsinkelse: 26. september og 3. oktober 2019, kl. 09:30-16:00
Certificering af mangler: 24. og 31. oktober 2019, kl. 09:30-16:00
Certificering af ekstraarbejder: 14. og 28. november 2019, kl. 09:30-16:00

Kurserne holdes hos Nexus Advokater, Middelfartgade 15, 2., 2100 København Ø.

Tilmelding:
Tilmelding kan ske ved at klikke på vores e-mailadresse under kursustilmelding, under de enkelte kursusforløb,  i venstre kolonne med oplysning om deltagernavn(e), telefonnr. og faktureringsadresse.