AB-certificering i ekstraarbejder

2 dagskursus den 19. og 20. november 2020

AB 18 anbefales anvendt fra den 1. januar 2019. Dette kursus, der løber over to dage, vil gå i dybden med reglerne om ekstraarbejder med udgangspunkt i det nye AB 18.

Nexus Advokater afholder igen kursus om det nye AB 18, denne gang med særligt fokus på ekstraarbejder i byggeriet, og du har nu mulighed for at være en af de første til at få overblik over de væsentligste ændringer i forhold til AB 92, og hvad disse ændringer betyder i praksis.

Dette kursus er en del af Nexus Advokaters AB 18-certificering: ’Forsinkelse, mangler og ekstraarbejder’. Du kan vælge at tage dette kursus enkeltvis eller som en del af certificeringen. Se mere information om alle kurserne i kursusbeskrivelsen ”AB 18-certificering”.

Målgruppe
Kurset vil navnlig henvende sig til bygherrer, entreprenører og andre, som har interesse i at blive opdateret på AB 18.

Formål
Du får et godt indblik i de nye juridiske regler i forhold til ekstraarbejder, som regulerer forholdet mellem bygherren og entreprenøren under og efter byggeprocessen. Ekstraarbejder er et centralt element i stort set alle byggesager, og kan tit være forbundet med store frustrationer i forhold til bevisbyrde mv. Derfor får du på kurset, som en af de første, viden om, hvilken betydning det nye AB 18 i forhold til ekstraarbejder vil have for dig og din hverdag i bygge- og anlægsbranchen. Kurset vil tage udgangspunkt i både bygherrens/rådgiverens og entreprenørens synsvinkler.

Kurset vil desuden give en introduktion til de nye aftalevilkår. Vi vil på kurset fremhæve faldgruber, og du vil blive klædt på til at håndtere konsekvenserne af de nye aftalevilkår.

Kursusindhold
Kurset giver dig en god forståelse for reglerne for ekstraarbejder i forhold til det nye AB 18, og hvordan man bedst håndterer situationer, hvor spørgsmålet om ekstraarbejde opstår. Du vil på kurset blive skarpere på følgende nøglepunkter:

  • Hvornår foreligger der ekstraarbejder, og hvordan får entreprenøren betaling for det?
  • Bevisbyrden for ekstraarbejde
  • Under hvilke omstændigheder kan entreprenøren miste retten til ekstraarbejde?
  • Gennemgang af, hvorledes man løser tvister i forhold til ekstraarbejde
  • Voldgiftsretspraksis

Underviser
Oplæg ved advokat Simon Heising

Praktiske oplysninger

Pris
Prisen for deltagelse for begge dage er kr. 4.000,00, eksklusive moms. Er du interesseret i at få en solid viden om det nye AB 18? Så kom med til alle kurser, som vi tilbyder i vores  “AB 18-certificering”, hvor du bliver godt klædt på i forhold til alle hovedproblemerne inden for byggeriet. Dette kursus er et ud af tre. Pris for hele certificeringen i AB 18: kr. 8.000,00, eksklusive moms. Du får således tre kurser fordelt på 6 dage til en pris for 2 kurser.

Tidspunkt
Kurserne vil løbe over to dage på følgende datoer:

Del 1 – den 19. november 2020, kl. 09:30-16:00 og
Del 2 – den 20. november 2020, kl. 09:30-16:00

Sted
Kurserne afholdes i Nexus Advokaters lokaler, Middelfartgade 15, 2., 2100 København Ø.

Tilmelding
Tilmeld dig via info@nexusadvokater.dk, oplys venligst deltagernavn(e), telefonnr. og faktureringsadresse.

Tilmelding kan også ske ved at klikke på vores e-mailadresse under kursustilmelding i venstre kolonne med oplysning om deltagernavn(e), telefonnr. og faktureringsadresse.

Når du tilmelder dig, giver du samtykke til at modtage yderligere informationer fra os.