AB 18-CERTIFICERING I FORSINKELSE

Kursus den 26. september og 3. oktober 2019.

AB 18 anbefales anvendt fra den 1. januar 2019. Dette kursus, der løber over to dage, vil derfor gå i dybden med reglerne om forsinkelse med udgangspunkt i det nye AB 18.

Nexus Advokater afholder igen kursus om det nye AB 18, denne gang med særligt fokus på forsinkelse i byggeriet, og du har nu mulighed for at være en af de første til at få overblik over de væsentligste æn-dringer i forhold til AB 92 og hvad disse ændringer betyder i praksis?

Dette kursus er en del af Nexus Advokaters AB 18-certificering: ’Forsinkelse, mangler og ekstraarbejder’. Du kan vælge at tage dette kursus enkeltvis eller som en del af certificeringen.

Målgruppe

Kurset vil navnlig henvende sig til bygherrer, entreprenører og andre, som har interesse i at blive opdateret på AB 18.

Formål

Du får et godt indblik i de nye juridiske regler i forhold til forsinkelse, som regulerer forholdet mellem bygherren og entreprenøren under og efter byggeprocessen. Tid og forsinkelse er centrale elementer i stort set alle byggesager. Derudover får du på kurset, som en af de første, viden om, hvilken betydning det nye AB 18 i forhold til forsinkelse vil have for dig og din hverdag i bygge- og anlægsbranchen. På kurset vil vi fremhæve faldgruber, og du vil blive klædt på til at håndtere konsekvenserne af de nye aftale-vilkår.

Kursus indhold

Kurset giver dig en god forståelse for reglerne for forsinkelse, herunder tidsplaner, fristforlængelse, forcering og dagbod – et indblik i det nye AB 18, hvor du bliver skarpere på følgende nøglepunkter:

• Viden om hvornår og hvordan tidsfristforlængelser påberåbes
• Viden om dagbøder, og hvordan kravet kan påberåbes
• Viden om forcering, og hvilke overvejelser, du bør gøre dig
• Et godt overblik over, hvilke overvejelser, du bør gøre dig inden indgåelse af entreprisekontrakter i forhold til at undgå konflikter, såfremt forsinkelse skulle opstå, og hvordan du sikrer dig bedst muligt i en sådan situation.
• Voldgiftspraksis vil blive inddraget i kurset.

Emner, der blandt andet vil blive gennemgået:

  • Entreprenørens ansvarspådragende forsinkelse
  • Bygherrens ansvarspådragende forsinkelse
  • Tidsfristforlængelse
  • Dagbøder
  • Forcering

Undervisere

Oplæg ved advokat Simon Heising

Pris, tidspunkt og sted:

Prisen for deltagelse er kr. 4.000,00, eksklusive moms.
Pris for hele certificeringen i AB 18: kr. 8.000,00, eksklusive moms. Se venligst kursusbeskrivelse om certificeringen med flere informationer om deltagelse i alle kurser.

Tidspunkt: Kurset løber over to dage:

Del 1 – den 26. september 2019, kl. 09:30-16:00 og

Del 2 – den 3. oktober 2019, kl. 09:30-16:00

Kurset afholdes hos Nexus Advokater, Middelfartgade 15, 2., 2100 København Ø.

Tilmelding:

Tilmelding kan ske ved at klikke på vores e-mailadresse under kursustilmelding i venstre kolonne med oplysning om deltagernavn(e), telefonnr. og faktureringsadressesenest den 19. september 2019