AB 18-certificering i forsinkelse

2 dagskursus, den 5. november og 6. november 2020

AB 18 anbefales anvendt fra den 1. januar 2019. Dette kursus, der løber over to dage, vil derfor gå i dybden med reglerne om forsinkelse med udgangspunkt i det nye AB 18.

Nexus Advokater afholder igen kursus om det nye AB 18, denne gang med særligt fokus på forsinkelse i byggeriet, og du har nu mulighed for at være en af de første til at få overblik over de væsentligste ændringer i forhold til AB 92 og hvad disse ændringer betyder i praksis?

Dette kursus er en del af Nexus Advokaters AB 18-certificering: ’Forsinkelse, mangler og ekstraarbejder’. Du kan vælge at tage dette kursus enkeltvis eller som en del af certificeringen.

Målgruppe
Kurset vil navnlig henvende sig til bygherrer, entreprenører og andre, som har interesse i at blive opdateret på AB 18.

Formål
Du får et godt indblik i de nye juridiske regler i forhold til forsinkelse, som regulerer forholdet mellem bygherren og entreprenøren under og efter byggeprocessen. Tid og forsinkelse er centrale elementer i stort set alle byggesager. Derudover får du på kurset, som en af de første, viden om, hvilken betydning det nye AB 18 i forhold til forsinkelse vil have for dig og din hverdag i bygge- og anlægsbranchen. På kurset vil vi fremhæve faldgruber, og du vil blive klædt på til at håndtere konsekvenserne af de nye aftalevilkår.

Kursusindhold
Kurset giver dig en god forståelse for reglerne for forsinkelse, herunder tidsplaner, fristforlængelse, forcering og dagbod – et indblik i det nye AB 18, hvor du bliver skarpere på følgende nøglepunkter:

  • Viden om hvornår og hvordan tidsfristforlængelser påberåbes
  • Viden om dagbøder, og hvordan kravet kan påberåbes
  • Viden om forcering, og hvilke overvejelser, du bør gøre dig
  • Et godt overblik over, hvilke overvejelser, du bør gøre dig inden indgåelse af entreprisekontrakter i forhold til at undgå konflikter, såfremt forsinkelse skulle opstå, og hvordan du sikrer dig bedst muligt i en sådan situation.
  • Voldgiftspraksis vil blive inddraget i kurset.

Emner, der blandt andet vil blive gennemgået

  • Entreprenørens ansvarspådragende forsinkelse
  • Bygherrens ansvarspådragende forsinkelse
  • Tidsfristforlængelse
  • Dagbøder
  • Forcering

Underviser
Oplæg ved advokat Simon Heising

Praktiske oplysninger  

Pris
Prisen for deltagelse for begge dage er kr. 4.000,00, eksklusive moms. Er du interesseret i at få en solid viden om det nye AB 18? Så kom med til alle kurser, som vi tilbyder i vores  “AB 18-certificering”, hvor du bliver godt klædt på i forhold til alle hovedproblemerne inden for byggeriet. Dette kursus er et ud af tre. Pris for hele certificeringen i AB 18: kr. 8.000,00, eksklusive moms. Du får således tre kurser fordelt på 6 dage til en pris for 2 kurser.

Dato
Kurserne løber over to dage på følgende datoer:

Del 2 – den 5. november 2020, kl. 09:30-16:00
Del 2 – den 6. november 2020, kl. 09:30-16:00

Sted
Kurserne afholdes hos Nexus Advokater, Middelfartgade 15, 2., 2100 København Ø.

Tilmelding
Tilmeld dig via info@nexusadvokater.dk, oplys venligst deltagernavn(e), telefonnr. og faktureringsadresse.

Tilmelding kan også ske ved at klikke på vores e-mailadresse under kursustilmelding i venstre kolonne med oplysning om deltagernavn(e), telefonnr. og faktureringsadresse.

Når du tilmelder dig, giver du samtykke til at modtage yderligere informationer fra os.