CERTIFICERING I MANGLER

Kursus den 26. marts 2020 og 2. april 2020

AB 18 anbefales anvendt fra den 1. januar 2019. Dette kursus, der løber over to dage, vil derfor gå i dybden med reglerne om mangler med udgangspunkt i det nye AB 18.

Nexus Advokater afholder igen kursus om det nye AB 18, denne gang med særligt fokus på mangler i byggeriet, og du har nu mulighed for at være en af de første til at få overblik over de væsentligste ændringer i forhold til AB 92, og hvad disse ændringer betyder i praksis.

Dette kursus er en del af Nexus Advokaters AB 18-certificering: ’Forsinkelse, mangler og ekstraarbejder’. Du kan vælge at tage dette kursus enkeltvis eller som en del af certificeringen. Se mere information om alle kurserne i kursusbeskrivelsen ”AB 18-certificering”.

Målgruppe

Kurset vil navnlig henvende sig til bygherrer, entreprenører og andre, som har interesse i at blive opdateret på AB 18.

Formål

Du får et godt indblik i de nye juridiske regler i forhold til mangler, som regulerer forholdet mellem bygherren og entreprenøren under og efter byggeprocessen. Mangler er et centralt element i stort set alle byggesager og kan tit være forbundet med store frustrationer. Derfor får du på kurset, som en af de første, viden om, hvilken betydning det nye AB 18 i forhold til mangler vil have for dig og din hverdag i bygge- og anlægsbranchen. Kurset vil tage udgangspunkt i både bygherrens/rådgiverens og entreprenørens synsvinkler. Vi vil på kurset fremhæve faldgruber, og du vil blive klædt på til at håndtere konsekvenserne af de nye aftalevilkår.

Kursus indhold

Kurset giver dig en god forståelse for reglerne for mangler i forhold til det nye AB 18, og hvordan man bedst håndterer dem, hvor du bliver skarpere på følgende nøglepunkter:
• Hvornår foreligger der en mangel?
• Viden om, hvordan mangler påberåbes og bevissikres bedst muligt
• Ansvarsbegrænsninger
• Reklamation
• Manglernes betydning i forbindelse med byggeriets aflevering
• Entreprenørens afhjælpningspligt
• Hvornår ophører entreprenørens mangelansvar?
• Gennemgang af, hvorledes man løser tvister i forhold til mangler
• Voldgiftsretspraksis

Underviser
Oplæg ved advokat Simon Heising

Praktiske oplysninger

Pris:

Prisen for deltagelse for begge dage er kr. 4.000,00, eksklusive moms. Er du interesseret i at få en solid viden om det nye AB 18? Så kom med til alle kurser, som vi tilbyder i vores  “AB 18-certificering”, hvor du bliver godt klædt på i forhold til alle hovedproblemerne inden for byggeriet. Dette kursus er et ud af tre. Pris for hele certificeringen i AB 18: kr. 8.000,00, eksklusive moms. Du får således tre kurser fordelt på 6 dage til en pris for 2 kurser.

Dato: Kurserne løber over to dage på følgende datoer:

Del 1 – den 26. marts 2020, kl. 09:30-16:00 og

Del 2 – den 2. april 2020, kl. 09:30-16:00

Sted:

Kurserne afholdes i Nexus Advokaters lokaler, Middelfartgade 15, 2., 2100 København Ø.

Tilmelding:

Tilmelding kan ske ved at klikke på vores e-mailadresse under kursustilmelding i venstre kolonne med oplysning om deltagernavn(e), telefonnr. og faktureringsadresse.