CERTIFICERING I MANGLER

Kursus den 27. februar og 05. marts 2019

AB 18 anbefales anvendt fra den 1. januar 2019. Dette kursus, der løber over to dage, vil derfor gå i dybden med reglerne om mangler med udgangspunkt i det nye AB 18.

Nexus Advokater afholder igen kursus om det nye AB 18, denne gang med særligt fokus på mangler i byggeriet, og du har nu mulighed for at være en af de første til at få overblik over de væsentligste ændringer i forhold til AB 92 og hvad disse ændringer betyder i praksis?

Dette kursus er en del af Nexus Advokaters AB 18-certificering: ’Forsinkelse, mangler og ekstraarbejder’. Du kan vælge at tage dette kursus enkeltvis eller som en del af certificeringen. Se mere information om alle kurserne i kursus beskrivelsen ”AB 18-certificering”.

Målgruppe

Kurset vil navnlig henvende sig til bygherrer, entreprenører og andre, som har interesse i at blive opdateret på AB 18.

Formål

Du får et godt indblik i de nye juridiske regler i forhold til mangler, som regulerer forholdet mellem bygherren og entreprenøren under og efter byggeprocessen. Mangler er et centralt elementer i stort set alle byggesager, og kan tit være forbundet med store frustrationer. Derfor får du på kurset, som en af de første, viden om hvilken betydning det nye AB 18 i forhold til mangler vil have for dig og din hverdag i bygge- og anlægsbranchen. Kurset vil tage udgangspunkt i både bygherrens/rådgiverens og entreprenørens synsvinkler. Vi vil på kurset fremhæve faldgruber, og du vil blive klædt på til at håndtere konsekvenserne af de nye aftalevilkår.

Kursus indhold

Kurset giver dig en god forståelse for reglerne for mangler i forhold til det nye AB 18, og hvordan man bedst håndterer den, hvor du bliver skarpere på følgende nøglepunkter:
• Hvornår foreligger der en mangel?
• Viden om hvordan mangler påberåbes og bevissikres bedst muligt
• Ansvarsbegrænsninger
• Reklamation
• Manglernes betydning i forbindelse med byggeriets aflevering
• Entreprenørens afhjælpningspligt
• Hvornår ophører entreprenørens mangelansvar?
• Gennemgang af, hvorledes man løser tvister i forhold til mangler
• Voldgiftsretspraksis

Undervisere
Oplæg ved advokat Simon Heising

Pris, tidspunkt og sted:

Prisen for deltagelse for begge dage er kr. 4.000,00 eksklusiv moms.
Pris for hele certificeringen i AB 18: kr. 8,000 eksklusiv moms. Se venligst kursus beskrivelse om certificeringen for flere informationer om deltagelse i alle kurser.
Tidspunkt: Kurset om forsinkelse vil løbe over to dage: den 27. februar 2019 kl. 09:30-16:00 og 05. marts 2019 

Kurset afholdes ved Nexus Advokater, middelfartgade 15, 2. 2100 København Ø.

Tilmelding:
Send en mail til info@nexusadvokater.dk med oplysning om deltagernavn(e), telefonnr. og fakturerings-adresse senest d. 10. februar.