Kursus: Hurtig afgørelse – 6. august

Fremadrettet må man forvente, at mange byggerier har indtil flere små men hurtige afgørelser. Vi er klar med vores praktiker kursus, der skridt-for-skridt viser deltagerne vejen gennem en hurtig afgørelse.

Kom med til et halvdagskursus, hvor vi vil gå i dybden med Hurtig afgørelse.

Målgruppe
Kurset vil navnlig henvende sig til bygherrer, rådgivere og udførende parter.

Formål
Du får styr på, hvad det nye tvisteløsningsredskab ”Hurtig afgørelse” er, hvordan det fungerer, samt hvor og hvordan du med fordel kan anvende det.

Kursusindhold

  • Gennemgang af reglerne for Hurtig afgørelse
  • Hvordan er processen for Hurtig afgørelse?
  • Hvordan er fristerne for afgivelse af skriftlige indlæg og supplerende oplysninger?
  • Hvordan er reglerne ifm. en eventuel besigtigelse?
  • Hvordan er fristerne for opmændene ift. at træffe afgørelse?
  • Hvornår er ”Hurtig afgørelse” det rette værktøj?
  • Hvilke dokumenter skal du have styr på?
  • Hvordan forbereder du dig optimalt, så du sikrer, at dine synspunkter bliver tilstrækkeligt hørt?

Undervisere
Oplæg ved advokat Simon Heising

Praktiske oplysninger

Pris
Prisen for deltagelse er kr. 2.900,00, eksklusive moms.

Dato
Den 6. august kl. 16:00-19:00

Sted
Kurset afholdes hos Nexus Advokater, Middelfartgade 15, 2. 2100 København Ø.

Tilmelding
Tilmeld dig via info@nexusadvokater.dk, oplys venligst deltagernavn(e), telefonnr. og faktureringsadresse.

Tilmelding kan også ske ved at klikke på vores e-mailadresse under kursustilmelding i venstre kolonne med oplysning om deltagernavn(e), telefonnr. og faktureringsadresse.

Når du tilmelder dig, giver du samtykke til at modtage yderligere informationer fra os.