Kursus i AB 18 – 12. november 2019

Vil du have det bedste overblik over de væsentligste ændringer i forhold til AB 92, og hvad disse ændringer betyder i praksis?

Så kom med til halvdagskursus, hvor vi hos Nexus Advokater vil gå i dybden med AB 18, der er taget i anvendelse fra januar 2019.

Målgruppe

Kurset vil navnlig henvende sig til bygherrer, entreprenører, rådgivere og andre, som har interesse i at blive sat ordentlig ind i det reviderede AB-system.

Formål

Du får et godt indblik i de nye juridiske regler, som regulerer udbud og forholdet mellem bygherren og entreprenøren under og efter byggeprocessen. Derudover får du viden om de nye regler, og hvilken betydning det nye AB-system vil have for dig og din hverdag i bygge- og anlægsbranchen. På kurset vil vi fremhæve faldgruber, og du vil blive klædt på til at håndtere konsekvenserne af de nye aftalevilkår, ligesom vi vil gå detaljeret til værks med de væsentligste ændringer i alle de reviderede standarddokumenter.

Kursusindhold

Kurset giver et detaljeret indblik i det nye AB 18-dokument, hvor du bliver skarpere på følgende nøglepunkter:

 • De væsentligste ændringer mellem AB 92 og AB 18
 • Nye tiltag, herunder blandt andet de fire appendikser (APP)
 1. Projektudvikling
 2. Projektoptimering
 3. Driftskrav
 4. Incitamentsbestemmelser
 • Mellemformer, herunder entreprenørprojektering
 • Effektiv planlægning, herunder projekteringsfaser og projektgennemgang
 • Hovedtidsplaner og arbejdstidsplaner, herunder løbende opdatering
 • Kvalitetssikring og mangler, herunder tilsyn, førgennemgang og afhjælpningsgennemgang
 • Betaling af a conto 2 gange om måneden
 • Ændring af opgaven/arbejdet
 • Nye tvistløsningssystemer
 1. Hurtig afgørelse
 2. Løsningstrappe
 • Digitale byggeprocesser
 • Direkte krav

Undervisere

Oplæg ved advokat Simon Heising

Praktiske oplysninger:

Pris:

Prisen for deltagelse er kr. 2.900,00, eksklusive moms.

Dato:

12. november 2019, kl. 16:00-19:00

Sted:

Kurset afholdes i Nexus Advokaters lokaler i Middelfartgade 15, 2., 2100 København Ø.

Tilmelding:

Tilmelding kan ske ved at klikke på vores e-mailadresse under kursustilmelding i venstre kolonne med oplysning om deltagernavn(e), telefonnr. og faktureringsadresse.