Kursus i udbud med forhandling – 23. januar 2020

Med udbudsloven blev der givet bredere adgang til at lave udbud med forhandling, og dermed gennemføre et indkøb efter en mere fleksibel udbudsprocedure og med øget dialog. Alligevel viser statistikken, at udbud med forhandling bruges langt mindre end de traditionelle og mindre fleksible udbudsformer.

Særligt ved udbud inden for bygge- og anlægsbranchen, er der store gevinster og optimeringsmuligheder for både ordregiver (udbyder) og tilbudsgiverne, når udbudsproceduren gøres mere fleksibel og dialogen øges. Med udbud med forhandling kan man eksempelvis begrænse ukonditionsmæssige tilbud, blive klogere på krav og ønsker, undgå unødige cost-drivers og optimere tilbuddets indhold – og det behøver ikke tage meget mere tid end traditionelle udbud.

Målgruppe

Kurset vil navnlig henvende sig til såvel jurister som bygherrer, entreprenører, rådgivere og andre praktikere, som beskæftiger sig med udbud.

Formål og kursusindhold

På dette halvdagskursus får du et godt indblik i reglerne for udbud med forhandling fra udbudsloven og tilbudsloven, eksempler på, hvor udbud med forhandling er velegnet og mindre velegnet samt den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse af udbuddet og gennemførelse af forhandlingsmøder. Vi kigger på, hvilke krav udbud med forhandling stiller til udbudsmaterialet, og hvilke faldgruber der kan opstå, herunder spørgsmålet om, hvad der kan forhandles om, samt hvilke ændringer ordregiver kan lave i løbet af udbuddet. Endelig ser vi også på, hvad udbud med forhandling betyder for evalueringen af tilbuddene, evalueringsmetoder samt ordregivers tilbagemeldinger til tilbudsgiverne, herunder hvornår der afholdes licitation.

Undervisere

Advokat Simon Heising – Nexus Advokater og

Partner, cand.merc.jur. Emil Schütze – Advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann

Praktiske oplysninger

Dato

23. januar 2020, kl. 16.00 – 19.00

Sted

Kurset holdes i Nexus Advokaters lokaler, Middelfartgade 15, 2., 2100 København Ø

Pris

Prisen for deltagelse er kr. 2.900,00, eksklusive moms.

Tilmelding

Tilmelding kan ske ved at klikke på vores e-mailadresse under kursustilmelding i venstre kolonne med oplysning om deltagernavn(e), telefonnr. og faktureringsadresse.