Helle Lund

­

Helle Lund

Helle blev uddannet cand.jur. i 1999 og beskæftiger sig primært med byggeri og generel rådgivning af erhvervsvirksomheder. Helle bistår erhvervsdrivende med rådgivning om indgåelse af entreprisekontrakter, deltagelse i udbud herunder tildeling, ved tvister i alle byggeriets faser samt rets- og voldgiftssager. Helle har også erfaring med udbudsret, herunder deltagelse i OPP og OPS-projekter.

Helle har mange års erfaring med at undervise internt i virksomheder i juridiske emner, hvor sigtet har været at anvende juraen i en praktisk hverdag med henblik på at kunderne er tilfreds og undgå tvister. Som intern advokat i erhvervsvirksomheder har Helle i mange år rådgivet om mange juridiske emner, der opstår i dagligdagen i en erhvervsvirksomhed. Helle har derfor en meget god indsigt i også kommercielle hensyn, der skal tages i forretningsrelationer.

Ved siden af sit virke som advokat har Helle siden 2008 været udpeget som censor ved retssagsprøven, som skal bestås af advokatfuldmægtige før de kan blive advokater.

Karriere

  • Advokat, Nexus Advokater (2019 –
  • Advokat og Head of Legal & Compliance, Caverion A/S (2014-2019)
  • Advokat, ABB A/S (2008-2014)
  • Advokat, Advokatfirmaet C. Bisgaard Larsen & Ole Maare (2002-2008)
  • Konstitueret dommer, Vestre Landsret 2007
  • Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet C. Bisgaard Larsen & Ole Maare (1999-2002)
  • Cand.jur. Aarhus Universitet, 1999

Tillidserhverv

  • Censor ved retssagsprøven, advokatuddannelsen

Sprog

  • Dansk
  • Engelsk