Marie-Louise Rørbøl

­

Marie-Louise Rørbøl

Marie-Louise blev uddannet cand.jur. i 1996 og beskæftiger sig primært med byggeri, fast ejendom og forsikring.

Marie-Louise bistår erhvervsdrivende med rådgivning om forsikring, fast ejendom, herunder bistand ved indgåelse af entreprisekontrakter, ved retssager og sager ved voldgiftsnævnet for Byggeri- og Anlæg. Derudover har Marie-Louise erfaring med udbudsret.

Marie-Louise har mange års erfaring fra både advokat- og forsikringsbranchen og har rådgivet både tekniske rådgivere, entreprenører, private og offentlige bygherre, offentlige myndigheder, forsikringsagenturer og livs-og skadeforsikringsselskaber. Marie-Louise har derigennem en bred indsigt i erstatningsretlige, entreprise og forsikringsretlige problemstillinger både i forhold til tvistløsning, rådgivning om kontrakter og offentlig retlig regulering.

Marie-Louise har ved siden af sit virke som advokat mere end 10 års undervisningserfaring fra Københavns Universitet. Marie-Louise har derudover holdt foredrag om forsikrings- og udbudsret i en række faglige netværk.

Under sin ansættelse i forsikringsbranchen har Marie-Louise deltaget i en række arbejdsgrupper og udvalg i interesseorganisationen Forsikring og Pension.

Uddannelse

 • Cand.jur., Københavns Universitet, 1996

Karriere

 • Advokat, Nexus advokater 2019-
 • Fagchef, LB Forsikring 20019-2019
 • Advokat, Sirius Advokater 2008-2009
 • Ekstern lektor i forsikringsret, Københavns Universitet, 2004-2011
 • Møderet for Højesteret 2004
 • Møderet for Landsret 1999
 • Advokat, Plesner 1999-2008
 • Manuduktør i procesret, Københavns Universitet, 1996-1999
 • Advokatfuldmægtig, Plesner & Lunøe (nu Plesner) 1996
 • Stud. Jur. Civilstyrelsens proceskontor, 1994-1995

Sprog

 • Skandinavisk
 • Engelsk

Marie-Louise Rørbøl's fagområder