Entreprise & Forsikring

Forsikrings- og erstatningsret

Forsikrings- og erstatningsret drejer sig om det samme, nemlig kompensation i forhold til en (uhensigtsmæssig) begivenhed. Hvor forsikringsretten drejer sig om, at man på forhånd forsøger at reducere risikoen forbundet med en begivenhed, så drejer erstatningsretten sig om, hvordan man – efter at begiveheden er indtrådt – forsøger at reducere det tab, den indtrådte begivenhed forårsagede. Til tider er der sammenhæng mellem de to – erstatning udbetales på grund af en forsikring – til tider er der ikke. For begge forhold gælder forskellige regler, der fx fastlægger vilkårene og kraven for at kunne drive forsikringsvirksomhed, eller nærmere bestemmer, hvordan erstatning ved personskade skal beregnes.

Hvis du befinder dig i en situation, hvor du som led i dit erhverv eller som privatperson ønsker at tegne en forsikring, kan en advokat være til stor hjælp. Reglerne og mulighederne for forsikring er i dag komplicerede, og forsikringspolicer er omfattende værker, det kan være vanskeligt at overskue og forstå. En advokat vil netop kunne rådgive dig og give dig en forståelse for, hvad du skal være opmærksom på. En advokat vil også kunne medvirke til at sørge for, at du får præcis den forsikring, som du har brug for, og på de mest gunstige vilkår for dig. Det samme gælder i forhold til erstatning, hvor en advokat vil kunne hjælpe dig med at få erstattet de tab, som en given begivenhed må have påført dig.

Professionel rådgivning

Nexus Advokater rådgiver inden for både forsikrings- og erstatningsretten. Vores advokater er højt specialiserede og har mange års erfaring og kendskab til forsikringsbranchens forhold. Særligt når det gælder entrepriseretlige forhold eller forhold vedrørende fast ejendom, er vores advokater klædt solidt på til at yde kvalificeret rådgivning inden for ejerskifteforsikring, entrepriseforsikring, all-risk forsikring, produkt- og professionsansvarsforsikring mv. Og skulle det nå så vidt, så har vi også stor erfaring med behandling af familieretlige sager for relevante myndigheder og for domstolene.

Kontakt NEXUS Fast Ejendom & Forsikring via formularen, og en af vores advokater vil ringe dig op hurtigst muligt.