Generelt

Ved oprettelse af et e-mail-abonnement hos os accepteres, at vi udsender nyhedsbreve til den opgivne e-mail-adresse. I nyhedsbrevene deler vi vores viden med dig. Udgangspunktet er loyalitetsmarkedsføring og indholdet kan være særlige kampagner, tilbud og generelle nyheder fra NEXUS Advokater. Servicen er elektronisk baseret, som betyder at du som medlem får information på e-mail. Tjenesten er gratis.

Indsamling af data

Du giver samtykke til, at NEXUS Advokater ApS registrerer de oplysninger, som angives ved tilmeldingen. Oplysningerne hverken sælges, udlejes eller videregives til tredjemand. Oplysningerne indsamles alene til internt brug og opbevares på en sikret server.

Afmelding af e-mail-abonnement

Dit e-mail-abonnement kan til enhver tid afmeldes, og alle oplysninger forbundet til e-mail-abonnementet slettes. Det kan også foretages direkte fra de udsendte nyhedsbreve.

Dine rettigheder

Dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af personoplysninger følger loven om behandling af personoplysninger. Du har til enhver tid mulighed for at få at vide, hvad vi har registreret om dig (indsigtsret).

Læs mere på www.datatilsynet.dk

NEXUS Advokater ApS følger markedsføringsloven – herunder reglerne om god markedsføringsskik.

Adresse

NEXUS Advokater
Bredgade 38
1260 København K
Telefon: 70 227 237
E-mail: info@nexusadvokater.dk