Oplysningspligt jobansøgere

Da vi modtager personoplysninger fra jobansøgere, har Nexus Advokater ApS en oplysningspligt over for ansøgere og skal derfor oplyse om følgende:

  • Formålet med at gemme ansøgeres personoplysninger er at kunne vurdere kvalifikationer i forhold til jobbet.
  • Retsgrundlaget er aftale/kontrakt, da det er nødvendigt for arbejdet i forbindelse med indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt.
  • Ansøger skal give et frivilligt samtykke til afgivelse af særlige eller følsomme oplysninger (f. eks. straffeattest, helbredsoplysninger, medlemskab af navngiven fagforening mm.) – og at ansøger altid har ret til at trække samtykke tilbage, hvilket dog undertiden kan tænkes at medføre, at Nexus Advokater ApS ikke kan ansætte eller fortsætte ansættelsen, f.eks. hvis en ren straffeattest er nødvendigt for ansættelsen.
  • Ansøger kan altid kontakte den dataansvarlige hos os, som er: Tina Tesch Larsen – Telefon: 70227237 – Mail: ttl@nexusadvokater.dk.

Ansøger har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis man vil gøre brug af sine rettigheder, skal man kontakte os:

  • Ansøger har indsigts- og rettelsesret, dvs. at ansøger når som helst kan anmode om indsigt og få berigtiget/opdateret dine personoplysninger.
  • Ansøger har ret til sletning, dvs. at oplysningerne slettes 12 måneder efter afslag, dog tidligst når eventuelle formueretlige krav er forældede.
  • Ansøger har ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger, dvs. ansøger kan f.eks. anmode om eventuel begrænsning af hvem der kan/må behandle personoplysninger.
  • Ansøger har ret til indsigelse, dvs. ansøger har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysningerne.
  • Ansøger har ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at ansøger til enhver tid kan rette henvendelse og få udleveret personoplysninger.

Se mere om ansøgeres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet. Hvis ansøgere ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men man er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk