Selskabsret, herunder køb og salg af virksomheder

Selskabsret (og erhvervsret) omfatter de love og regler, der bestemmer, hvordan selskaber (og andre virksomheder) etableres og drives. Der er fx regler om forskellige typer af selskaber, hvordan man aftaler samarbejdet mellem ejerne af selskabet, hvordan ejerforholdene kan ændres, hvordan selskabet ledes, drives og administreres, og endelig hvordan selskabet opløses. Når man beskæftiger sig med reglerne, der i snæver forstand regnes for en del af selskabsretten, skal man være opmærksom på, at de reglerne har en afsmittende virkning i forhold til andre regler – fx vil selskabsretlige beslutninger kunne have skattemæssige konsekvenser, som man skal tage højde for.

Der er således mange regler, man skal være opmærksom på, når man overvejer at starte en virksomhed, eller når man har startet en virksomhed og ønsker at se nærmere på ledelsen, ejerforholdene eller driften af virksomheden. De mange regler, der gælder for ejerforholdene og driften af virksomheden, er af stor betydning for virksomhedens succes, og en advokat vil kunne afklare de juridiske forhold, og dermed fungere som værdifuld sparringspartner, når ejerforhold og driftsforhold ses efter i sømmene og tages op til revision. Herudover vil en advokat også kunne sørge for, at der er styr på overholdelsen af krav i lovgivningen om registreringer og afrapporteringer for virksomheder, så virksomheden til enhver tid lever op til reglerne.

Vores dygtige advokater er klar til at hjælpe dig med dine erhvervs- og selskabsretlige spørgsmål – fx spørgsmål om etablering af virksomheder, ejerforhold, udarbejdelse og gennemgang af kontrakter eller virksomhedsoverdragelser. Vores rådgivning inden for erhvervs- og selskabsretten omfatter både de juridiske vinkler og de kommercielle aspekter, så vi rådgiver inden for de juridiske rammer sideløbende med, at vi yder forretningsoptimerende rådgivning.

Vores dedikerede fagteam er: