(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Hos Nexus Advokater udgiver vi løbende ENTREPRISE OG BYGGERI, som er en afgørelsesoversigt, der har til formål at give den interesserede et overblik over nye og relevante afgørelser inden for entreprise og byggeri. Oversigten er både til den travle læser, som gerne vil danne sig et hurtigt overblik over nye og interessante afgørelser, men også til læseren, som gerne vil holde sig opdateret på ny viden og ønsker at gå mere i dybden med den enkelte afgørelse.

Du har nu mulighed for at hente en samlet afgørelsesoversigt over de to udgaver af ENTREPRISE OG BYGGERI, vi indtil videre har udgivet i 2018 nedenfor.

Temaerne er mangler, ekstraarbejde, rådgiveransvar, forsinkelse, nedsat betalingskrav, egen skyld, illoyal adfærd, AB 92 § 30, stk. 1, projekteringsfejl og  -pligt, regningsarbejder, syn og skøn efter ombygning, tilsynspligt, byggetidsforlængelse, udbudsmangler, udførelsesfejl og “sorte penge”.

Ønsker du at modtage ENTREPRISE OG BYGGERI på mail? Tilmeld dig vores NYHEDSBREV på mail@nexusadvokater.dk.

Download ENTREPRISE OG BYGGERI på følgende link:

ENTREPRISE OG BYGGERI