TVANGSOPLØSNING – SELSKABSRET

ER SELSKABET TAGET UNDER TVANGSOPLØSNING?

Har I ikke fået indleveret årsrapporten rettidigt eller er ledelsen fratrådt uden I har fået indsat en ny ledelse?

Erhvervsstyrelsen kan overgive selskabet til tvangsopløsning ved skifteretten, hvis;

  • der ikke er indleveret årsrapport rettidigt,
  • selskabet ikke har en revisor og revisor ikke er lovligt fravalgt;
  • selskabet ikke har en lovlig ledelse,
  • det ikke er muligt at komme i kontakt med ledelsen på den registrerede selskabsadresse, eller
  • selskabet ikke har reageret på tab af udestående kapital

Hvis selskabet er overgået til tvangsopløsning, kan der ske genoptagelse inden for tre måneder, med mindre selskabet har været under tvangsopløsning inden for de seneste fem år.

Nexus Advokater har bistået flere klienter med genoptagelse af selskaber under tvangsopløsning og rådgiver inden for alle aspekter i forbindelse hermed.

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af sagen.