(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Det sker at en skadesag er så omfattende, at den sum nåes, som forsikringen maksimalt yder erstatning op til. Hvad gør man i sådan et tilfælde som husejer, hvis der fortsat er udgifter?

En af mulighederne er at gennemgå erstatningsopgørelsen for at se på, hvorvidt der måske er indsat punkter heri, som med rette burde tages ud af den skadeopgørelse, som beregner erstatningen inden for forsikringssummen.

Hvorfor – fordi i visse tilfælde kan følgeudgifter skulle erstattes uden for forsikringssummen, hvilket giver mere plads i skadeopgørelsen til andre skadeudgifter, der normalt dækkes inden for forsikringssummen.

Forsikringsselskabet oplyser ikke nødvendigvis af egen drift om, hvordan skadeopgørelsen op til forsikringssummen bør være samt om de følgeudgifter, der ligger uden for summen og dermed uden for erstatningsopgørelsen.

Man er som kunde selv nødt til, at være opmærksom på, om man har fået den erstatning, som man har krav på eller søge bistand til, at få skadeopgørelsen gennemgået, hvad angår punkter i og uden for forsikringssummen. Det kan have en stor økonomisk betydning for det samlede resultat.

Praksis

Praksis på området hos Ankenævnet for Forsikring er, at i det omfang, at der er hjemmel i forsikringsbetingelserne til, at følgeudgifter kan erstattes ud over forsikringens maksimale forsikringssum, skal dette naturligvis ske.

I kendelse 70106 var den maksimale forsikringssum nået og der var udgifter, som forsikringsselskabet afslog at erstatte. Nævnet udtalte i sagen, ”at forsikringsbetingelserne er formuleret således, at følgeudgifter dækkes som en særskilt post ud over erstatningen i øvrigt. Genhusningsudgifter og forbrugsudgifter ud over maksimumdækningen skal derfor dækkes”.

Det samme gjorde sig gældende i kendelse 73348, hvor ankenævnet udtalte, ”at erstatningsmaksimum ikke angik de i betingelserne nævnte følgeudgifter, der henhørte under selskabets skadesbehandling. Udgifterne til geologen måtte anses for afholdt som led i skadesbehandlingen, og var derfor ikke omfattet af dækningsmaksimum men skulle erstattes ud over dette maksimum”.

Om problemstillingen se eksempelvis følgende sager: 61740

Ankenævnets vurdering

Ankenævnets vurdering er, at forsikringsselskabets forpligtigelse i de tilfælde, hvor forsikringssummen på grund af skadens omfang bliver opbrugt, skal følgeudgifterne så som genhusning, rådgiverbistand, forbrugsudgifter og lignende erstattes ud over forsikringssummen, medmindre andet fremgår af forsikringsbetingelserne for forsikringen.

Afgørende

Forsikringsbetingelsernes formulering og arten af følgeudgiften er afgørende for, hvordan Ankenævnet vurderer sagen.

Overvejelser

Forsikringsselskaberne er ikke altid af egen drift indstillet på, at anerkende følgeudgifter ud over forsikringssummen.

Derfor er det generelt altid en god idè, at søge bistand til brug for, at tage dialogen om erstatningsopgørelsens beregning og indhold.

Skal vi hjælpe dig?

Hos Nexus Advokater har vi erfaring med ovenstående sager. Vi behandler både sager for forsikringskunder og entreprenører.