Simon Heising

­

Simon Heising

Simon Heising har igennem flere år specialiseret sig i rådgivning om entrepriseret, forsikringsret og fast ejendom, og fører sager herom ved retterne og voldgiftsnævn. Han beskæftiger sig endvidere med generel rådgivning omkring erhvervslivets forhold.

Derudover underviser Simon Heising løbende ved Forsikringsakademiet, Byggecentrum og JUC, blandt andet i kurserne ABR 18, AB 18, ABT 18, AB Forbruger, Entrepriseret, Byggeriets kontrakter, køb og salg af fast ejendom, Syn og skøn, Graveskader, Obligatoriske efteruddannelseskurser for beskikkede bygningssagkyndige samt Ejerskifteforsikring for specialister.

Uddannelse

 • Cand. jur. Københavns Universitet, 1993-1998

Karriere

 • Advokat, Partner, Nexus Advokater, 2013-
 • Advokat, Partner, Aumento Advokatfirma, 2010 -2013
 • Advokat, Partner, DAHL Advokatfirma, 2008-2010
 • Advokat, Partner, Centura Advokater, 2002-2007
 • Advokat, Advokatfirmaet Kromann Reumert, 2000-2002
 • Advokatfuldmægtig, 2000-1998

Tillidserhverv

 • Juridisk specialist tilknyttet BOLIUS på www.bolius.dk om byggejuridiske emner.

Medlemskaber

 • Medlem af responsumudvalget for brancheforeningen for beskikkede bygningssagkyndige og engergikonsulenter (BfBE)
 • Medlem af JUCs Advisory Board indenfor emnet Fast ejendom, Entreprise og Forsikring
 • Det Danske Selskab for Byggeret
 • Dansk Forening for Voldgift
 • Dansk Selskab for Boligret
 • Medlem af Advokatsamfundet

Undervisning

 • Risikovurdering entrepriser - JUC
 • Rådgivning og Byggeri - JUC netværk 2017
 • Brandskader, Nexus Advokater
 • Gravearbejder og ledningsskade - JUC netværk 2017
 • Byggeriets forsikringer – Byggecentrum
 • Byggejura – Teknisk Landsforbund
 • Håndtering af skimmelsvampsager – Byggecentrum
 • Ejerskifteforsikring for specialister- Forsikringsakademiet
 • Gravearbejder og ledningsskade - JUC Netværk 2016
 • Optagelseskursus for beskikkede bygningssagkyndige – Byggecentrum
 • Entreprise og byggeri - JUC Netværk 2016
 • Byggeri og entreprise – Teknisk Landsforbund
 • Tekniske rådgivere - JUC Netværk 2016
 •  Ansvarsforhold ved byggeentrepriser - Forsikringsakademiet
 • Byggeprocessens jura - Teknisk Landsforbund
 • Tilstandsrapporter - Nexus Advokater
 • Entrepriseretlig praksisgennemgang – JUC/Byggecentrum
 • Graveskader og ledningsret – JUC/Byggecentrum
 • Samspillet mellem entreprise, udbuds og forsikringsret – Byggecentrum
 • HE-optagelseskursus  – Byggecentrum
 • Entreprisekontrakter – JUC
 • Advokatuddannelse i Syn og skøn
 • Erhvervs- og byggestyrelse: Uddannelse for de beskikkede bygningssagkyndige
 • Obligatoriske efteruddannelseskurser for beskikkede bygningssagkyndige
 • ABR89 – Rådgivningsansvar indenfor byggeriet – JUC
 • AB92 – Entrepriseret – JUC
 • Mangler ved fast ejendom – JUC
 • ABT93 – JUC
 • Syn og skøn – JUC
 • Obligatorisk Byggeskadeforsikring – Forsikringsakademiet
 • Byggeriets Ansvarsforhold – Forsikringsakademiet
 • Ejerskifteforsikring for specialister – Forsikringsakademiet
 • Køb og salg af fast ejendom – JUC
 • Byggeriets kontrakter – JUC
 • Nyheder indenfor entrepriseretten – JUC
 • Byggeriets forsikringer – JUC
 • Ansvar ved projektsalg – JUC
 • Juridiske udfordringer ved graveskader – Byggecentrum
 • AB Forbruger – JUC

Udgivelser

 • Vejledning om Syn og Skøn
 • Diverse faglige artikler herunder bl.a.;
 • Artikler i bladet “Ejendomsmægleren”.
 • Artikler i ”Entreprenøren” og ”Advokaten”
 • Løbende artikler i HE Nyt 2000-2004 om bygningssagkyndiges ansvar.
 • Fast bidragsyder til BOLIUS faktaartikler på www.bolius.dk om byggejuridiske emner.

Sprog

 • Skandinavisk
 • Engelsk

Simon Heising's fagområder