(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Persondatapolitik

Persondata

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

At Nexus Advokater ApS er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.

At formålet med behandling af dine personoplysninger er at varetage sagsbehandlingen bedst muligt.

At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er beskrevet i det indgåede aftalebrev.

At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige, f.eks. dit navn og kontaktinfo vedr. almindelig sagsbehandling, fortrolige, f.eks. cpr.nr. vedr. tinglysning eller følsomme personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger fsva. personskadesager.

At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere f.eks. domstolene, ankenævn, modparter i det omfang, det skønnes nødvendigt for at varetage korrekt sagsbehandling.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har indsigts- og rettelsesret, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.

Du har ret til sletning, dvs. du har altid adgang til at slette oplysninger. Vi sletter alle oplysninger efter 6 måneder, medmindre vi af regnskabsmæssige, juridiske og advokatetiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet, dog også under iagttagelse af de advokatetiske regler.

Du har ret til begrænsning af behandling. Dvs. du kan selv styre eventuel begrænsning af behandling, da du selv styrer alle brugerrettigheder.

Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan få udleveret dine data.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Tina Tesch Larsen – Telefon: 70227237 – Mail: ttl@nexusadvokater.dk.