(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Hurtig afgørelse

Hurtige afgørelser – Samlet 2021

Hurtige afgørelser – Samlet 2021

💡📖 Hurtige afgørelser - samlet 2021 📖 💡 Hurtige afgørelser er en tvisteløsningsmetode hvorpå parterne kan undgå en ofte længerevarende og dyr voldgiftssag. I dette dokument har vi taget udgangspunkt i 9 principielle afgørelser for at skildre hvorfor denne...

Hurtig afgørelse: Tvist om aftales omfang

Hurtig afgørelse: Tvist om aftales omfang

Sagen O-32 fra maj 2021 omhandlede hvilke ydelser der var omfattet af en entreprisekontrakt, hvorvidt underentreprenøren (UE) havde krav på ekstrabetaling og hvorvidt hovedentreprenøren (HE) havde modkrav overfor UE som følge af forsinkelse og mangler ved de af UE...

Hurtig afgørelse: Tvist om ekstraarbejder

Hurtig afgørelse: Tvist om ekstraarbejder

Sagen O-25 blev anlagt som hurtig afgørelse efter AB 18 §68, stk. 1, da den omhandlede krav på betaling for ekstraarbejder. Sagen omhandler en entreprenør (E) som med en bygherre (BH) havde indgået en totalentrepriseaftale iht. ABT 18. E krævede, at BH betalte ca....

Hurtig afgørelse: Tvist om tidsfristforlængelse

Hurtig afgørelse: Tvist om tidsfristforlængelse

Sagen O-13 fra juni 2020 vedrører krav på tidsfristforlængelse og blev behandlet som hurtig afgørelse efter ABT § 66. Tvisten udsprang af parternes totalentrepriseaftale iht. ABT 18. Entreprenøren (E) krævede, at bygherren (BH) skulle anerkende, at E havde ret til...

Hurtig afgørelse: Tvist om mistet dækningsbidrag

Hurtig afgørelse: Tvist om mistet dækningsbidrag

Sagen O-18 fra juni 2020 omhandler mistet dækningsbidrag på en totalentreprise. En totalentreprenør (TE) havde anlagt sag mod en bygherre om mistet dækningsbidrag. Bygherren (BH) påstod, at sagen ikke kunne behandles som en hurtig afgørelse og dermed burde afvises....

Hurtige afgørelser – Samlet 2021

Hurtige afgørelser – Samlet 2021

💡📖 Hurtige afgørelser - samlet 2021 📖 💡 Hurtige afgørelser er en tvisteløsningsmetode hvorpå parterne kan undgå en ofte længerevarende og dyr voldgiftssag. I dette dokument har vi taget udgangspunkt i 9 principielle afgørelser for at skildre hvorfor denne...

Hurtig afgørelse: Tvist om aftales omfang

Hurtig afgørelse: Tvist om aftales omfang

Sagen O-32 fra maj 2021 omhandlede hvilke ydelser der var omfattet af en entreprisekontrakt, hvorvidt underentreprenøren (UE) havde krav på ekstrabetaling og hvorvidt hovedentreprenøren (HE) havde modkrav overfor UE som følge af forsinkelse og mangler ved de af UE...

Hurtig afgørelse: Tvist om ekstraarbejder

Hurtig afgørelse: Tvist om ekstraarbejder

Sagen O-25 blev anlagt som hurtig afgørelse efter AB 18 §68, stk. 1, da den omhandlede krav på betaling for ekstraarbejder. Sagen omhandler en entreprenør (E) som med en bygherre (BH) havde indgået en totalentrepriseaftale iht. ABT 18. E krævede, at BH betalte ca....

Hurtig afgørelse: Tvist om tidsfristforlængelse

Hurtig afgørelse: Tvist om tidsfristforlængelse

Sagen O-13 fra juni 2020 vedrører krav på tidsfristforlængelse og blev behandlet som hurtig afgørelse efter ABT § 66. Tvisten udsprang af parternes totalentrepriseaftale iht. ABT 18. Entreprenøren (E) krævede, at bygherren (BH) skulle anerkende, at E havde ret til...

Hurtig afgørelse: Tvist om mistet dækningsbidrag

Hurtig afgørelse: Tvist om mistet dækningsbidrag

Sagen O-18 fra juni 2020 omhandler mistet dækningsbidrag på en totalentreprise. En totalentreprenør (TE) havde anlagt sag mod en bygherre om mistet dækningsbidrag. Bygherren (BH) påstod, at sagen ikke kunne behandles som en hurtig afgørelse og dermed burde afvises....