(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk
Hurtig afgørelse: Tvist om aftales omfang

Hurtig afgørelse: Tvist om aftales omfang

Sagen O-32 fra maj 2021 omhandlede hvilke ydelser der var omfattet af en entreprisekontrakt, hvorvidt underentreprenøren (UE) havde krav på ekstrabetaling og hvorvidt hovedentreprenøren (HE) havde modkrav overfor UE som følge af forsinkelse og mangler ved de af UE...
UGENS DOM: Gælder der en generel tålegrænse, førend rådgiveransvar kan pålægges?

UGENS DOM: Reklamation skete efter den absolutte frist på 5 år

UGD 2021.39.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juni 2020, og vedrører en entreprenør og en rådgiver som blev frifundet for krav i anledning af mangler, da der ikke var reklameret inden for den absolutte frist på 5 år. Den 4. oktober 2011 indgik en...
Nyt afsnit – fotos og video er overvurderede

Nyt afsnit – registrering af uventede forhold

I denne del 8 af 20 fortæller advokat Simon Heising om, hvorfor man skal registrere uventede forhold – eller om det egentlig er bedst bare at lade som ingenting? Se med her