(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Nyheder

UGENS DOM: Hvornår er der aftalt totalentreprise?

UGENS DOM: Hvornår er der aftalt totalentreprise?

Sagens faktum I sommeren 2018 indgik bygherre (BH) og entreprenør (E) en entrepriseaftale om opførelsen af taglejligheder på to ejendomme. Efter opførelsen opstod der en aftaleretlig uenighed mellem parterne om, hvorvidt E var totalentreprenør eller hovedentreprenør....

UGENS DOM: Hvornår er der tale om funktionsudbud?

UGENS DOM: Hvornår er der tale om funktionsudbud?

UGD 2023.10.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2022 og omhandler en tvist mellem en bygherre og en hovedentreprenør vedrørende ansvaret for valg af indfatningsvæg. Der henvises tillige til en hurtig afgørelse af 8. juni 2021. Hovedentreprenør...

UGENS DOM: Gælder der lempeligere beviskrav for vandskader?

UGENS DOM: Gælder der lempeligere beviskrav for vandskader?

UGD 2022.39.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo marts 2022 og omhandler en tvist mellem en totalentreprenør og en leverandør vedrørende en opstået vandskade. Totalentreprenør (TE) indgik en leveranceaftale med leverandør (L) om levering af dæk, tag og...

Ambitiøs advokat til entrepriseret

Nexus Advokater er et specialistkontor med byggeriet som speciale, og som beskæftiger ca. 20 medarbejdere på vores kontor på Østerbro. Vi søger en advokat, gerne med flere års advokaterfaring. Erfaring med entreprise er et must. Vi sætter dog også personlige...

UGENS DOM: Kontraktens ordlyd fik afgørende betydning

UGENS DOM: Kontraktens ordlyd fik afgørende betydning

UGD 2022.33.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio oktober 2020, og vedrører en tvist mellem en underentreprenør og en hovedentreprenør omhandlende ekstrabetaling. En hovedentreprenør (HE) havde antaget en underentreprenør (UE) til at levere og montere...

UGENS DOM: Arbejdsudleje eller entreprisekontrakt?

UGENS DOM: Arbejdsudleje eller entreprisekontrakt?

UGD 2022.13.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo marts 2021 og omhandler om en aftale mellem en entreprenør og et firma skal fortolkes som en entrepriseaftale eller som en aftale om arbejdsudleje. En hovedentreprenør (HE) havde antaget en...

UGENS DOM: Bygherre må selv bære ansvaret for vandskade

UGENS DOM: Bygherre må selv bære ansvaret for vandskade

UGD 2022.1.1 Ugens dom er afsagt af Vestre Landsret den 18. maj 2015 og vedrører en situation, hvor en privat bygherre ønskede en indtrådt frostsprængning erstattet af en totalentreprenør, der forinden havde forladt byggepladsen. En privat bygherre (BH) indgik en...

Byggenyt er nu også tilgængelig som webinar 🎬

Byggenyt er nu også tilgængelig som webinar 🎬

I sidste uge lancerede Nexus Advokater vores nye podcast ’Byggenyt’, hvor advokat, Simon Heising går i dybden med UGENS DOM. Nu har han sat video på, så han også kan tegne og fortælle dem. I den første video fortæller Simon Heising om alle oktober måneds UGENS...

Byggenyt – ny podcastepisode ude nu 🎶

Byggenyt – ny podcastepisode ude nu 🎶

I denne episode gør advokat, Simon Heising dig klogere på, entrepriseforsikring og dennes dækning for vandskade. Hør, hvad du kan lære af denne gennemgang af kendelsen fra Voldgiftsnævnet samt, hvad der især er vigtigt. Du kan lytte med på bl.a. Spotify, Apple...

Ny podcast 🎶

Ny podcast 🎶

Nexus Advokater har i dag lanceret vores nye podcast: Byggenyt Byggenyt gør dig klog på byggeriets regler, faldgruber og mulige løsninger. Advokat, Simon Heising gennemgår - let spiseligt og med et tvist af humor - entrepriserettens domme og kendelser fra...

Hurtige afgørelser – Samlet 2021

Hurtige afgørelser – Samlet 2021

💡📖 Hurtige afgørelser - samlet 2021 📖 💡 Hurtige afgørelser er en tvisteløsningsmetode hvorpå parterne kan undgå en ofte længerevarende og dyr voldgiftssag. I dette dokument har vi taget udgangspunkt i 9 principielle afgørelser for at skildre hvorfor denne...

Hurtig afgørelse: Tvist om aftales omfang

Hurtig afgørelse: Tvist om aftales omfang

Sagen O-32 fra maj 2021 omhandlede hvilke ydelser der var omfattet af en entreprisekontrakt, hvorvidt underentreprenøren (UE) havde krav på ekstrabetaling og hvorvidt hovedentreprenøren (HE) havde modkrav overfor UE som følge af forsinkelse og mangler ved de af UE...

Hurtig afgørelse: Tvist om ekstraarbejder

Hurtig afgørelse: Tvist om ekstraarbejder

Sagen O-25 blev anlagt som hurtig afgørelse efter AB 18 §68, stk. 1, da den omhandlede krav på betaling for ekstraarbejder. Sagen omhandler en entreprenør (E) som med en bygherre (BH) havde indgået en totalentrepriseaftale iht. ABT 18. E krævede, at BH betalte ca....

Hurtig afgørelse: Tvist om tidsfristforlængelse

Hurtig afgørelse: Tvist om tidsfristforlængelse

Sagen O-13 fra juni 2020 vedrører krav på tidsfristforlængelse og blev behandlet som hurtig afgørelse efter ABT § 66. Tvisten udsprang af parternes totalentrepriseaftale iht. ABT 18. Entreprenøren (E) krævede, at bygherren (BH) skulle anerkende, at E havde ret til...

👷🚧 ENTREPRISE OG BYGGERI 2020🚧👷

👷🚧 ENTREPRISE OG BYGGERI 2020🚧👷

Nu kan du læse samtlige kendelser og domme vedrørende entrepriseretten fra hele 2020 samt resuméer hertil i en fyldestgørende domssamling. Dokumentet er velegnet til dig, der vil have et lynhurtigt overblik. Ligeledes vil dokumentet være til gavn for dig, der ønsker...

Nyt afsnit ude nu – mails

Nyt afsnit ude nu – mails

I denne del 3 af 20 fortæller advokat Simon Heising om, hvorfor du skal undlade at besvare mails, og hvilke konsekvenser det kan have. Se med her

Hurtig afgørelse: Tvist om mistet dækningsbidrag

Hurtig afgørelse: Tvist om mistet dækningsbidrag

Sagen O-18 fra juni 2020 omhandler mistet dækningsbidrag på en totalentreprise. En totalentreprenør (TE) havde anlagt sag mod en bygherre om mistet dækningsbidrag. Bygherren (BH) påstod, at sagen ikke kunne behandles som en hurtig afgørelse og dermed burde afvises....

UGENS DOM: Hvornår er en betaling rettidig?

UGENS DOM: Hvornår er en betaling rettidig?

UGD 2021.32.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio april 2021, og vedrører hvornår der sker rettidig betaling. Spørgsmålet var, om der var sket rettidig betaling, når et beløb var trukket på bygherrens (BH) konto på forfaldsdagen, eller om betalingen...

UGENS DOM: Hvornår er en reklamation for sen?

UGENS DOM: Hvornår er en reklamation for sen?

UGD 2021.28.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo september 2020, og vedrører en for sen reklamation over mangelfuld maling af leverede badekabiner. Mellem leverandør (L) og totalentreprenør (TE) opstod tvist, om L’s tilgodehavende for levering af...

Bliv en del af teamet

Bliv en del af teamet

Vi søger 2 nye kollegaer til vores kontor på Østerbro. Vi søger en nyuddannet og en erfaren advokatfuldmægtig til at bistå med sagshåndtering indenfor entrepriseret. Fælles for stillingerne er, at du har lyst til at specialisere sig inden for entrepriserettens...

UGENS DOM: Har entreprenøren en rådgivningspligt?

UGENS DOM: Har entreprenøren en rådgivningspligt?

UGD 2021.20.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio oktober 2020, og omhandler entreprenørens indsigelsespligt (rådgivningspligt). I februar 2014 afgav en entreprenør (E) tilbud på belægningsarbejder på en bygherres (BH) ejendom. I maj udstedte E en...

📣 🎬 Et vigtigt tip til entreprenøren 🎬 📣

📣 🎬 Et vigtigt tip til entreprenøren 🎬 📣

I samarbejde med Execution Excellence udgiver Advokat, Simon Heising de kommende uger videoer med tips og erfaringer. I denne video som er del 10 af 10, giver Simon Heising tips til, hvilke ressourcer du bør sætte af som entreprenør – og hvorfor. Se med her

UGENS DOM: Hvornår kan en aftale tilsidesættes?

UGENS DOM: Hvornår kan en aftale tilsidesættes?

UGD 2021.12.2 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2020, og vedrører bl.a. en totalentreprenør (TE) som indgår en aftale med bygherre (BH), om anvendelsen af en løsning som ikke stemmer overens med udbudsmaterialet. Den 17. august 2011 afgav TE et...

📣 🎬 Tag nu den risiko! 🎬 📣

📣 🎬 Tag nu den risiko! 🎬 📣

I samarbejde med Execution Excellence udgiver Advokat, Simon Heising de kommende uger videoer med tips og erfaringer. I denne video som er del 6 af 10, giver Simon Heising tips til, hvorfor du nødvendigvis skal tage risici... Se med her

UGENS DOM: Hvad kan man kræve dækket af entreprenøren?

UGENS DOM: Hvad kan man kræve dækket af entreprenøren?

UGD 2021.9.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo juli 2020, og vedrører mangler ved et arbejde udført af entreprenør (E) for ejerforening (BH). BH kræver et strakstillæg samt genhusning betalt af E. BH og E indgik i juni 2002 en entreprisekontrakt, hvor...

📣 🎬 Tal sammen og spar penge 🎬 📣

📣 🎬 Tal sammen og spar penge 🎬 📣

I samarbejde med Execution Excellence udgiver Advokat, Simon Heising de næste 8 fredage en video med tips og erfaringer. I denne video som er del 3 af 10, giver Simon Heising tips til, hvorfor det er så vigtigt at tale sammen... Se med her

UGENS DOM: Er et forlig altid forældelsesafbrydende?

UGENS DOM: Er et forlig altid forældelsesafbrydende?

UGD.2021.8.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo juli 2020, og vedrører en tvist om forældelse af et forlig mellem en ejerforening (BH) og entreprenør (E). Særligt spørgsmålet om hvorvidt E erkender en gæld i forliget får stor betydning. I juni 2002...

👷🚧 ENTREPRISE OG BYGGERI 2020🚧👷

👷🚧 ENTREPRISE OG BYGGERI 2020🚧👷

Nu kan du læse kendelser og domme vedrørende entrepriseretten fra 2020 samt resuméer hertil i en fyldestgørende domssamling. Dokumentet er velegnet til dig, der vil have et hurtigt overblik. Ligeledes vil dokumentet også være til gavn for dig, der ønsker et mere...

💡📖 UGENS DOM samlet 2020 📖 💡

💡📖 UGENS DOM samlet 2020 📖 💡

Denne udgave af UGENS DOM er en domssamling, hvori alle UGENS DOMME fra 2020 er indeholdt, hvorfor den er et perfekt opslagsværk til alle med interesse i entrepriseretten. UGENS DOM er kendetegnet ved de typiske problemstillinger inden for byggeriet, suppleret af...

Forholdsmæssigt afslag for ”nyt for gammelt”?

Forholdsmæssigt afslag for ”nyt for gammelt”?

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo april 2020, og vedrører bl.a. hvornår der gives afslag for ”nyt for gammelt” og hvilken størrelse afslaget ligger på. Andelsboligforening (A/B) og rådgiver (R) indgik i 2008 en aftale om renovering af tag og facader...

Hvad er bygherrens tidsramme for reklamation over mangler?

Hvad er bygherrens tidsramme for reklamation over mangler?

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2014, og vedrører bl.a. et mangelskrav, og hvorvidt bygherren har fortabt dette grundet manglende reklamation. Den 29. januar 2010 indgik bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) en entrepriseaftale. Parterne havde...

Hvornår er der egen skyld hos entreprenøren?

Hvornår er der egen skyld hos entreprenøren?

Ugens dom er afsagt af Vestre landsret medio december 2019, og omhandler bl.a. et spørgsmål om, hvorvidt et erstatningskrav skal nedsættes som følge af egen skyld hos en sagkyndig entreprenør. Rådgiver (R) blev antaget af entreprenør (E), til at udføre kalkulationer...

Giver ekstraarbejder ret til tidsfristforlængelse?

Giver ekstraarbejder ret til tidsfristforlængelse?

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo april 2009, og vedrører bl.a. hvorvidt ekstraarbejder giver entreprenør ret til tidsfristforlængelse. Entreprenør (E) og bygherre (BH) indgik aftale om renoveringsarbejde på en villa. Afleveringen af arbejdet var...

👷🚧 Entreprise og byggeri for hele 2019 🚧👷

👷🚧 Entreprise og byggeri for hele 2019 🚧👷

Nu kan du læse alle kendelser og domme vedrørende entrepriseretten fra 2019 samt resuméer hertil i en fyldestgørende domssamling. Dokumentet er velegnet til dig, der vil have et hurtigt overblik. Ligeledes vil dokumentet også være til gavn for dig, der ønsker et mere...

Giver strejke altid ret til tidsfristforlængelse?

Giver strejke altid ret til tidsfristforlængelse?

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo april 2009, og vedrører en entreprenør som kræver tidsfristforlængelse, som følge af en stilladsstrejke. Bygherre (BH) og entreprenør (E) underskrev den 15. juni 2006 en entreprisekontrakt vedrørende...

Hvilke krav stilles der til varsling af dagbod?

Hvilke krav stilles der til varsling af dagbod?

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2014, og vedrører bl.a. en bygherres dagbodskrav mod en hovedentreprenør, og hvorvidt dette er varslet korrekt. Den 29. januar 2010 indgik bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) en entrepriseaftale vedrørende...

Følg os på YouTube

Følg os på YouTube

🎬 Nexus Advokater er kommet på YouTube 🎬 På vores YouTube kanal, kan du løbende følge med i vores webinarer og videoer, som alle indeholder nyheder og trends inden for entreprise og byggeri. Følg med og abonner her: ...

Entreprenør får medhold i forceringskrav

Entreprenør får medhold i forceringskrav

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo februar 2020, og vedrører en entreprenørs mulighed for at kræve betaling for forcering En boligorganisation indgik som bygherre (BH) den 8. juli 2016 en entrepriseaftale med et installationsfirma (E). E skulle udføre...

📰🔨 Nyt notat om forstyrrelser på gaden 🔨📰

📰🔨 Nyt notat om forstyrrelser på gaden 🔨📰

Notatet om forstyrrelser omfatter alt fra, hvornår der er tale om en forstyrrelse der giver ret til kompensation til, hvor stor en del af det fremsatte krav der som hovedregel gives medhold i?… Alt, hvad du har brug for at vide om forstyrrelser, har advokat Simon...

Hovedentreprenør bundet af sit eget tilbud

Hovedentreprenør bundet af sit eget tilbud

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten den 2. januar 2020, og vedrører en hovedentreprenørs forsøg på at kræve merpris i forhold til det aftalte.  En hovedentreprenør (HE) indgik den 12. februar 2017 en aftale med en underentreprenør (UE) om udførelse af...

Stor bygherre får medhold i påstand om erstatning

Stor bygherre får medhold i påstand om erstatning

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten d. 20. december 2019, og vedrører en stor bygherres mulighed for at få erstatning som følge af projekteringsmangler og forsinkelse i et aftaleforhold, hvor der er aftalt en beløbsmæssig ansvarsbegrænsning.   En region indgik...

Orientering på baggrund af Covid19

Orientering på baggrund af Covid19

Vi er som vanligt tilgængelige kl. 08:00-17:00 på telefon og mail og med sædvanlig kapacitet. Hvis der er behov er vi fortsat til rådighed for fysiske møder, som kan afholdes i mindre fora efter aftale. Aftalte fysiske møder opretholdes medmindre I hører andet. Nexus...

Vigtigheden af klare og bestemte aftalepunkter

Vigtigheden af klare og bestemte aftalepunkter

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo 2019, og vedrører hovedentreprenørens (HE) modkrav overfor underentreprenøren (UE). HE krævede, på baggrund af aftalepunkterne og udbudsbrevet, bl.a. betaling af dagbøder og omkostninger til afhjælpning af mangler,...

Hovedentreprenør erstatningspligtig i ny sag om MgO-plader

Hovedentreprenør erstatningspligtig i ny sag om MgO-plader

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo 2020, og vedrører den seneste kendelse om MgO-plader. Voldgiftsretten pålægger i kendelsen en hovedentreprenør at dække erstatningskravet mellem ham og en totalrådgiver som følge af, at der i entrepriseaftalen var frit...

Er kontrakter med ”back-to-back”-klausuler en god idé?

Er kontrakter med ”back-to-back”-klausuler en god idé?

Ugens kendelse er afsagt af Voldgiftsretten for Bygge og Anlæg den 15. juli 2019 og omhandler en konkret tvist, hvor den ene part påstår der er indgået en mundtlig aftale først og efterfølgende indgår parterne en skriftlig aftale. To entreprenørfirmaer FE og HE påtog...

Hvordan hæfter man for kosmetiske mangler?

Hvordan hæfter man for kosmetiske mangler?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo juni 2019 og vedrører hvorvidt en totalentreprenør var ansvarlig for projekterings- eller udførelsesfejl. Ultimo december 2011 er der mellem bygherre (BH) og totalentreprenør (TE) indgået en aftale om udførelsen af en...

Hvornår kan en bygherres ophævelse være uberettiget?

Hvornår kan en bygherres ophævelse være uberettiget?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo januar 2019 og vedrører hvorvidt bygherres ophævelse var uberettiget samt hvorvidt hovedentreprenøren kunne få erstatning for mistet dækningsbidrag. Bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) indgik medio august 2015...

Bortfald af bygherres dokumenterede krav mod rådgiver?

Bortfald af bygherres dokumenterede krav mod rådgiver?

Denne dom er afsagt af landsretten medio januar 2018 og vedrører en tvist om krav på erstatning samt spørgsmål om, hvornår et krav er forældet efter forældelsesloven. Bygherre (BH) og rådgiver (R) indgik i 2011 aftale om R’s opførelse af en fiskeforretning BH ved...

Rådgivers ansvar i forhold til ABR 18

Rådgivers ansvar i forhold til ABR 18

Denne artikel vil belyse rådgiverens ansvar i byggeriet, og vil derfor tage udgangspunkt i de nugældende ABR 18-regler. Regelgrundlaget Rådgiverens ansvar beskrives ikke udtømmende af ABR 18, men det fremgår af ordlyden i ABR 18 § 49, stk. 1, at ”Rådgiveren er...

Skimmelsanering efter vandskader i forsikringsskadesager

Skimmelsanering efter vandskader i forsikringsskadesager

Desværre har mange prøvet at have en vandskade i deres hus eller også kender de nogen, der har haft en vandskade i huset.Det kan være en rørskade nede i gulvkonstruktionen, hvor der fx blev ”strømpeforet” af forsikringsselskabet, så utætheden blev standset. Eller det...

Hovedentreprenør ikke pålagt dagbod for forsinkelser?

Hovedentreprenør ikke pålagt dagbod for forsinkelser?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio november 2018 og vedrører hvem, der bærer ansvaret for forsinket aflevering af byggeri samt hvilke økonomiske krav som følger deraf. Bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) indgik den 7. maj 2013 hovedentrepriseaftale...

Hvornår har man krav på betaling på timebasis?

Hvornår har man krav på betaling på timebasis?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo december 2018 og vedrører en tvist om betalingsformen for et udført arbejde samt hvornår et gyldigt påkrav efter AB 92 § 41 er rettet. Der er mellem underentreprenør (UE) og hovedentreprenør (HE) indgået aftale om...

Hvem hæfter for forkert levering af materialer?

Hvem hæfter for forkert levering af materialer?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo november 2018 og vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en entreprenørs valg af MgO-plader var i strid med aftalegrundlaget samt spørgsmålet om erstatning. Der var mellem entreprenør (E) og bygherre (BH) indgået en aftale...

Hvem er ansvarlig for forsinkelser?

Hvem er ansvarlig for forsinkelser?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo november 2018 og vedrører en tvist om ansvaret for forsinkelse, mangler og ekstraarbejder mv. Der er primo juli 2015 indgået en entrepriseaftale mellem bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) om HE’s renoveringen af...

Hvornår har man krav på betaling for ekstraarbejder?

Hvornår har man krav på betaling for ekstraarbejder?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo november 2018 og vedrører blandt andet krav på betaling for ekstraarbejder samt krav på betaling i forbindelse med en afrigning af en byggeplads. Primo december 2014 indgik underentreprenør (UE) og hovedentreprenør...

Hovedentreprenør frifundet for valg af MgO-plader?

Hovedentreprenør frifundet for valg af MgO-plader?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo april 2019 og vedrører krav om betaling af erstatning af udgifter til afhjælpning af mangler ved opsatte MgO-plader i forbindelse med en om- og tilbygning af lokaler. Efter bygherres (BH) udbud af hovedentreprisen i...

Kan man miste sine krav på ekstraarbejder?

Kan man miste sine krav på ekstraarbejder?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo december 2018 og omhandler en entreprenørs krav på betaling for ekstraarbejder og forstyrrelse mv. I 2015-2016 udførte entreprenør (E) forskellige anlægsarbejder for bygherre (BH). Efterfølgende opstod der tvist om...

Hvad er reglerne for ændringer i entreprisen?

Hvad er reglerne for ændringer i entreprisen?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo oktober 2018 og vedrører mangler og ekstraarbejder. I forbindelse med renovering af 180 boliger tilhørende bygherre (BH) indgik hovedentreprenør (HE) mundtligt underentrepriseaftale med underentreprenør (UE) angående...

Haveforening anset som professionel bygherre?

Haveforening anset som professionel bygherre?

Denne kendelse er afsagt primo juli 2018 og vedrører hvorvidt en aflønnet bestyrelse i en kolonihaveforening kunne anses som forbruger efter voldgiftslovens § 7, stk. 2. Der var i en haveforeningen, som byggeherre (BH), udbudt et projekt omhandlende arbejde vedrørende...

Hvornår er en voldgiftaftale indgået?

Hvornår er en voldgiftaftale indgået?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo juli 2018 og vedrører hvorvidt en voldgiftsaftale anses for indgået eller ej. Arkitektfirma (R) havde udført arkitektarbejde vedrørende en del af en større ejendom for erhvervsudlejningsselskab (BH). R havde tidligere...

Hvornår kan arbejdsstandsning være berettiget?

Hvornår kan arbejdsstandsning være berettiget?

Denne kendelse er afsagt ultimo juni 2018 og vedrører ekstraarbejder og uberettiget ophævelse af en entreprise. Hovedentreprenør (HE) afgav på baggrund af et hovedprojekt udarbejdet af en arkitekt (A) tilbud til en privat bygherre (HE) medio februar 2017. Tilbuddet...

Hvornår kan en arbejdsstandsning være uberettiget?

Hvornår kan en arbejdsstandsning være uberettiget?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo maj 2018 og vedrører mangler samt berettigelsen af en arbejdsstandsning. Ultimo januar 2013 indgik bygherre (BH) hovedentrepriseaftale med hovedentreprenør (HE), om udførelse af ombygnings- og tilbygningsarbejder af...

AB 92 ikke anset for vedtaget?

AB 92 ikke anset for vedtaget?

Denne dom er afsagt af Vestre Landsret ultimo oktober 2009 og vedrører en tvist om, hvorvidt AB 92 og dermed voldgiftsaftale kan anses for vedtaget mellem parterne, samt om syn- og skønserklæring indhentet gennem Voldgiftsretten kan tillægges samme bevismæssige værdi,...

Entreprenør personligt ansvarlig over for bygherre?

Entreprenør personligt ansvarlig over for bygherre?

Denne dom er afsagt af Østre Landsret medio oktober 2018 og vedrører dels en tvist om entreprenørens (E) håndværksmæssige udførelse og dels en tvist om pligt til at tegne ansvarsforsikring i henhold til AB 92 samt personligt ansvar. I 2014 udførte et...

Kan mangler forebygges?

Kan mangler forebygges?

Lean Construction, Før-gennemgang, Erklæring om risikobehæftede forhold, Commissioning, Funktionsafprøvninger og Performancetest er alle værktøjer til at imødekomme og forebygge mangler. Mangler er en evindelig kilde til udfordringer for samarbejdet mellem byggeriets...

Hvem hæfter for dagbøder ved forsinkelse af aflevering?

Hvem hæfter for dagbøder ved forsinkelse af aflevering?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo april 2016 og vedrører en tvist om ekstraarbejder og dagbodskrav. En kommune indgik som bygherre (BH) hovedentreprisekontrakt med en hovedentreprenør (HE) angående renovering af en svømmehal. Herefter indgik HE...

Når huset ikke kan holde varmen

Når huset ikke kan holde varmen

Kender du det, at du sidder i dit nyligt købte hus og så er der piv-koldt på den første rigtige vinterdag og det fortsætter, uanset du skruer helt op for gulvvarmen.   Hvordan bør du agere i forhold til den ejerskifteforsikring, som du købte i forbindelse med...

Hovedentreprenør blev frifundet for et mangelkrav?

Hovedentreprenør blev frifundet for et mangelkrav?

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten primo juli 2018 og vedrører et mangelskrav, der ikke kunne gennemføres mod hovedentreprenøren, da kravet var omfattet af et forlig og dels var forældet. I 2011-2012 udførte hovedentreprenør (HE) arbejde for et ejendomsselskab,...

Hovedentreprenør ikke berettiget til dagbøder?

Hovedentreprenør ikke berettiget til dagbøder?

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten primo august 2018 og vedrører en tvist om hovedentreprenørens krav på dagbøder. Hovedentreprenør (HE) og underentreprenør (UE) indgik medio oktober 2016 underentreprisekontrakt, hvorefter UE skulle udføre facadelukningsarbejder i...

Tænketank Fugt & Skimmel

Tænketank Fugt & Skimmel

En række eksperter, som alle beskæftiger sig med fugt og skimmel, er gået sammen for at stifte Tænketank Fugt & Skimmel for derigennem at belyse de tendenser, der kan opstå i praksis – og som endnu er uafklarede. Lyder følgende som noget for dig, og mener du at...

Balancen mellem hus- og ejerskifteforsikringer

Balancen mellem hus- og ejerskifteforsikringer

Balancen mellem hus- og ejerskifteforsikringer Det sker, at der er et sammenfald mellem hus- og ejerskifteforsikringens dækning. Her har Ankenævnet for Forsikring i flere tilfælde så at sige forsøgt, at "dele vandene". I kendelse 77222 når ankenævnet frem til den...

Underentreprenør ikke pålagt ansvar for mangler

Underentreprenør ikke pålagt ansvar for mangler

Kendelsen er afsagt af Voldgiftsretten primo december 2017 og vedrører mangler ved et udført jord- og betonarbejde i forbindelse med opførelse af et væksthus på et gartneri. På hovedentreprenørens (HE) opfordring, afgav underentreprenør (UE) tilbud på gulv i en...

Hvilke krav stilles der til et udbudsmateriales klarhed?

Hvilke krav stilles der til et udbudsmateriales klarhed?

Kendelsen er afsagt af Voldgiftsretten medio januar 2018. Tvisten angik hvorvidt et udbudsmateriale var uklart i et sådant omfang, at der forelå udbudsmangler, således entreprenøren (E) havde krav på betaling for ekstraarbejder. Den 30. september 2016 udbød bygherre...

Hvem har ansvaret for mangler i aftalegrundlaget?

Hvem har ansvaret for mangler i aftalegrundlaget?

Dommen er afsagt af Østre Landsret medio december 2012 og omhandler en bygherres (BH) ansvar ved levering af projektmateriale. Tvisten mellem BH og entreprenøren (E) opstod i forbindelse med udførelse af kvistene på ejendommens første sal. BH indgik i november 2007...

Er vinterforanstaltninger ekstraarbejde?

Er vinterforanstaltninger ekstraarbejde?

Efter en lang, varm sommer og et lunt efterår, står vinteren for døren og dermed også de mange byggeriers vinterforanstaltninger. KENDELSEN er således en SPECIEL, da der medfølger en belysning af retsstillingen mellem bygherren og entreprenøren ved...

Nyt notat vedrørende genhusning

Nyt notat vedrørende genhusning

Se vores notat om genhusning, hvor vi opsummerer og redegør for praksis, retsgrundlag mv. og tager fat i ofte stillede spørgsmål. Arten af genhusning er vigtig for forsikringstageren, og det er således relevant at gøre sig nogle overvejelser i forbindelse med...

Ny praksis: Opgørelse og afskrivning i ejerskifteskader

Ny praksis: Opgørelse og afskrivning i ejerskifteskader

Se vores opdaterede notat om ejerskifteskader, hvori vi opsummerer og redegør for praksis og retsgrundlag mv. på området for ejerskifteskader. Link til notatet:  Notat vedrørende ejerskifteskader 2.0 Da der for nylig er kommet to principielle kendelser fra Ankenævnet...

Første sag om MgO plader

Første sag om MgO plader

Første principielle MgO-sag afgjort, 21. juni 2017 Voldgiftsretten har nu afsagt en længe ventet kendelse vedr. rådgiveransvar i forbindelse med de omdiskuterede MgO plader. Voldgiftsretten er nået frem til, at man kunne have opdaget de uheldige egenskaber i 2010. Der...

Ejer- og andelsboligforeningers forsikringsforhold

Ejer- og andelsboligforeningers forsikringsforhold

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde Hvilke forsikringer skal man have og hvilke er det klogt at overveje? Hvem kan blive ansvarlig for en skade? Hvad hvis vi skal i gang med en renovering? Det er ofte store beløb der er på spil når der sker skader i ejer- og...

Har du købt forsikring igennem Husejernes Forsikring?

Har du købt forsikring igennem Husejernes Forsikring?

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde Husejernes Forsikring Assurance Agentur gik konkurs den 8. december 2016, efter deres forsikringsbærer Gable gik konkurs den 19. november. Tusindvis af forsikringstagere står uden forsikringsdækning, fordi Husejernes...

HVAD GÆLDER, NÅR AB92 IKKE ER AFTALT?

HVAD GÆLDER, NÅR AB92 IKKE ER AFTALT?

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde AB92 vedtages i langt de fleste entrepriser, og man kan derfor spørge sig selv, hvorfor det er relevant at beskæftige sig med de tilfælde, hvor AB92 ikke er vedtaget mellem parterne? Det er dog vores erfaring, at AB92 i mange...

Har du købt forsikring igennem Husejernes Forsikring?

Har du købt forsikring igennem Husejernes Forsikring?

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde Husejernes Forsikring Assurance Agentur gik konkurs den 8. december 2016 efter deres forsikringsbærer Gable gik konkurs den 19. november. Tusindvis af forsikringstagere står uden forsikringsdækning, fordi Husejernes...

Bestyrelsesansvar ejer- og andelsboligforeninger

Bestyrelsesansvar ejer- og andelsboligforeninger

Nexus Advokater holder gå hjem møde om bestyrelsesansvar i ejer- og andelsboligforeninger. Vi gennemgår nogle af de spørgsmål, som er relevante i forbindelse med bestyrelsesarbejde i en andelsbolig- og ejerforening. Vi ser løbende, at bestyrelser inddrages i...

TRYGHED I BOLIGHANDLEN MED NEXUS ADVOKATER

TRYGHED I BOLIGHANDLEN MED NEXUS ADVOKATER

Hos NEXUS Advokater har vi specialister ansat til at rådgive dig trygt gennem bolighandlens mange facetter, så du undgår de mange potentielle faldgruber, som kan være forbundet med en bolighandel. For mange kan en bolighandel forekomme som en enkel opgave, da man bare...

UGENS DOM: Hvornår er der aftalt totalentreprise?

UGENS DOM: Hvornår er der aftalt totalentreprise?

Sagens faktum I sommeren 2018 indgik bygherre (BH) og entreprenør (E) en entrepriseaftale om opførelsen af taglejligheder på to ejendomme. Efter opførelsen opstod der en aftaleretlig uenighed mellem parterne om, hvorvidt E var totalentreprenør eller hovedentreprenør....

UGENS DOM: Hvornår er der tale om funktionsudbud?

UGENS DOM: Hvornår er der tale om funktionsudbud?

UGD 2023.10.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2022 og omhandler en tvist mellem en bygherre og en hovedentreprenør vedrørende ansvaret for valg af indfatningsvæg. Der henvises tillige til en hurtig afgørelse af 8. juni 2021. Hovedentreprenør...