(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Kender du det, at du sidder i dit nyligt købte hus og så er der piv-koldt på den første rigtige vinterdag og det fortsætter, uanset du skruer helt op for gulvvarmen.

 

Hvordan bør du agere i forhold til den ejerskifteforsikring, som du købte i forbindelse med hushandlen ?

 

Det har vi et ganske godt bud på hos Nexus Advokater.

 

Har du behov for hjælp fx i en ejerskifteskadesag, så er du velkommen til, at kontakte os om problemstillingen. Ofte kan vi hjælpe med at opnå erstatning eller at du får en bedre erstatning end tilbudt fra forsikringen.

 

Kendelse 92422

Ankenævnet for Forsikring har i flere kendelser udtalt, at selskaber skal erstatte supplerende varmekilder, når det ikke er muligt at holde en rimelig temperatur i boligen, se fx

 

Kendelse 92137: Ejendommen var opført i 1974. Klagers krav var: ”Vi ønsker at opnå en udbedring af den manglende funktionsdygtige gulvvarme i bryggerset”.

 

Nævnet fandt, at en radiatorløsning opfyldte funktionskravet om opvarmning af bryggerset. Nævnet fandt således ikke grundlag for, at pålægge selskabet at etablere gulvvarme. Selskabet skulle herefter dække udgifterne til etablering af en radiator.

 

Kendelse 91777: Ejendommen var opført i 1958. klagers krav var: ” Vi ønsker at gulvvarmen på badeværelset bliver genetableret”.

 

Selskabet tilbød at dække udgifterne til etablering af en radiator i badeværelset, men afviste at yde forsikringsdækning til genetablering af gulvvarmen. Nævnet fandt ikke grundlag for, at kritisere selskabets afgørelse. Nævnet har også lagt vægt på, at huset er opført i 1958, hvor gulvvarme ikke var den normale, primære opvarmningskilde.

 

Alderen for bygningen har således – som udgangspunkt – en betydning for resultatet i kendelserne. Der er flere lignende udtalelser, hvor nævnet – når der er tale om ældre bygninger – når til dèt resultat, at en supplerende varmekilde til det eksisterende varmeanlæg, så som opsætning af fx radiatorer, er tilstrækkeligt til at opfylde funktionskravet om opvarmning af bygningen.

 

I kendelse 92422 har nævnet vurderet den manglende tilstrækkelige opvarmning anderledes. Her var der tale om en nyere bygning opført i 2006.

 

Klagers krav var: ” Vi ønsker en kompensation, som tager udgangspunkt i en luft-til-vand varmepumpe, som er korrekt dimensioneret i forhold til husets boligareal.”

 

Nævnet udtalte i sagen, at nævnet finder på denne baggrund, at klageren har ret til at få dækket udgiften til udskiftning af luft-til-vand varmepumpen med en model, der kan opvarme huset i tilstrækkeligt omfang i overensstemmelse med forsikringsbetingelsernes bestemmelser om selvrisiko og afskrivning mv. Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af tilstandsrapporten, at husets eneste varmekilde er gulvvarme fra luft-til-vand varmepumpen, og at klageren derfor har en berettiget forventning om, at huset ikke supplerende skal udstyres med andre varmekilder for at opnå tilstrækkelig opvarmning.

 

Det samme resultat nåede nævnet til i kendelse 90381, hvor bygningen var opført i 1986.

 

Hvad ser nævnet på:

  1. Bygningens alder
  2. Var det almindeligt med gulvvarme på tidspunktet for bygningens opførelse, og hvis ja – er gulvvarmen den primære opvarmningskilde i bygningen
  3. Rummets anvendelse
  4. Hvad kunne køber med rette forvente, fx var køber inden handlen oplyst om forhold ved gulvvarmeinstallationen, som begrænsede kapaciteten.

 

Og blandt andet disse parametre er afgørende for, om du kan lune fødderne på gulvvarmen i dit hus eller om du må ”nøjes” med en supplerende radiatorløsning for at holde varmen, hvis du har købt et hus, hvor du har svært ved at opretholde en rimelig indetemperatur i boligen.