(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Se vores notat om genhusning, hvor vi opsummerer og redegør for praksis, retsgrundlag mv. og tager fat i ofte stillede spørgsmål.

Arten af genhusning er vigtig for forsikringstageren, og det er således relevant at gøre sig nogle overvejelser i forbindelse med genhusningen:

  1. Forsikringstageren skal f.eks. have in mente, at genhusningsperioden ofte trækker ud og ender med at tage længere tid end forventet.
  2. At ad hoc-genhusning hos familie, venner eller bekendte kan være til stor belastning for familieforhold og venskaber.
  3. At der typisk er ringe omkostningsdækning ved ad hoc-løsninger.

Der bør derfor findes en mere hensigtsmæssig løsning, som parterne kan holde ud i længden.

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at rette henvendelse til Nexus Advokater.

Link til notatet: Notat vedrørende genhusning