(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

En række eksperter, som alle beskæftiger sig med fugt og skimmel, er gået sammen for at stifte Tænketank Fugt & Skimmel for derigennem at belyse de tendenser, der kan opstå i praksis – og som endnu er uafklarede. Lyder følgende som noget for dig, og mener du at kunne medvirke til at gøre en forskel, vil vi meget gerne høre fra dig.

Vision og struktur
I tænketanken vil der blive arbejdet både praksis- og løsningsorienteret i henhold til problematikken. Som medlem vil man derfor være med til at påvirke debatten herom og samtidig også være med til at påvirke selve tænketankens udformning mv.

Tænketank Fugt & Skimmel vil blive sammensat af en række udvalg, der alle beskæftiger sig med forskellige aspekter af skimmel og fugt i praksis – udvalgene er ikke alle endeligt fastsatte, men oplægget ser foreløbigt således ud:

  • Byggeteknik & Sanering v/Morten Kronholm Mathiasen fra Byggesagkyndig.nu
  • Skimmelregistrering & Analyse v/Jakob Helstrup fra Bøgh & Helstrup, Bygningsbiologisk  Rådgivning
  • Jura & Forsikring v/Simon Heising fra Nexus Advokater

* Følgende udvalg er yderligere i tankerne – ønsker du at være den ansvarlige på området, eller har du viden og idéer til følgende eller yderligere udvalg, vil vi meget gerne høre fra dig hurtigst muligt:
– Helbred & Biologi
– Tilsyn & Offentlig regulering

Udvalgenes opbygning
Det enkelte udvalg vil referere til en bestyrelse og et sekretariat, der varetager de daglige og løbende opgaver. Udvalgsformændene vil udgøre bestyrelsen samt de øvrige inviterede med særlig viden om det pågældende emne, der tages op til debat. Udvalgene vil mødes fire gange årligt for at påpege problemer, producere viden, anvise forslag mv., og resultaterne heraf vil blive præsenteret på et årligt medlemsmøde, samt ved afholdelse af konferencer. Herigennem vil man, som medlem, have rig mulighed for at drøfte problemstillingerne med eksperter på området og medvirke til at påvirke Tænketank Fugt & Skimmels udvikling fremadrettet.

Mission
Det er tænketankens mission at identificere og behandle byggetekniske, juridiske, forsikringsmæssige og helbredsmæssige problemer forbundet med skimmel og fugt i bygninger. Derfor ønsker tænketanken potentielt – på sigt – at udfærdige bøger, artikler, analyser, surveys mv., og derved samle den manglende viden på området. Tænketanken agter yderligere at udsende nyhedsmails til medlemmerne, for at holde dem opdateret på de relevante problematikker vedrørende fugt og skimmel samt komme med løsninger hertil.
For at oplyse medlemmerne, og skabe den manglende klarhed på området, ønsker tænketanken at afholde konferencer for her at gennemgå problematikkerne på området.

Tænketanken bestræber sig yderligere på, at kunne iværksætte forskellige forskningsprojekter, der relaterer sig til problematikken, for derved at skabe endnu mere klarhed på området. Midlerne til iværksættelsen vil blive fundet ved ansøgninger i fonde mm.

Målgruppe
Tænketanken vil som udgangspunkt henvende sig til alle aktører, der har interesse for og beskæftiger sig med problemerne vedr. fugt og skimmel – herunder advokater, tekniske rådgivere, skimmelkonsulenter, skadesserviceprofessionelle, entreprenører, bygherrer, forskere, læger, sundhedsfagligt personale i øvrigt, offentlige myndigheder, selvejende institutioner mv. Derfor vil Tænketank Fugt & Skimmel afdække et stort område af fagpersoner med samme interesser vedrørende problemerne med fugt og skimmel.

Praktisk information

Stiftende møde på projektet afholdes:

Fredag den 22. marts 2019, kl. 12:00-16:00

Hvis ovenstående har fanget din interesse, eller du ønsker yderligere information om projektet, skal du blot sende en mail på sh@nexusadvokater.dk, eller på telefon 26 62 48 56.