(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde

AB92 vedtages i langt de fleste entrepriser, og man kan derfor spørge sig selv, hvorfor det er relevant at beskæftige sig med de tilfælde, hvor AB92 ikke er vedtaget mellem parterne?

Det er dog vores erfaring, at AB92 i mange tilfælde ikke er gyldigt vedtaget mellem parterne – og ofte opdager man det først, når byggeprocessen er i gang.

Det er også vores erfaring, at parterne ikke tager i betragtning, at udfyldende entrepriseret har betyd-ning for fortolkning af kontrakten mellem parterne – også selvom AB92 er vedtaget.

Vil du høre mere om, hvad du skal sikre dig, og hvordan du forholder dig, når AB92 ikke er vedtaget?

Vil du også høre mere om, hvordan kontrakten fortolkes i henhold til de udfyldende regler, når AB92 er vedtaget?

På gå-hjem-mødet behandler vi hvordan du står som part i en byggesag, når reglerne om udfyldende entrepriseret maser sig på.

Helt konkret vil vi komme ind på:

– Aftalegrundlaget
– Sikkerhedsstillelse og forsikring
– Entreprisens udførelse
– Betalingsforpligtelse

Mødet finder sted den 21. marts 2017 kl. 16:00 – 18:00 på vores kontor
Nexus Advokater
Middelfartgade 15, 2.
2100 København Ø

Tilmelding kan ske til ck@nexusadvokater.dk senest den 10. marts 2017.

Sabrina Bolvig, advokatfuldmægtig