(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde

Husejernes Forsikring Assurance Agentur gik konkurs den 8. december 2016, efter deres forsikringsbærer Gable gik konkurs den 19. november. Tusindvis af forsikringstagere står uden forsikringsdækning, fordi Husejernes Forsikring ikke var omfattet af garantiordningen.

De er kommet til en politisk løsning, såfremt man reagerer inden for visse tidsfrister, hvor Garantifonden for skadeforsikringsselskaber er indtrådt, og hvor Topdanmark behandler sagerne.

Den sidste frist for anmeldelse og nytegning er den 31. marts 2017.

Vil du høre mere om, hvorvidt du fortsat har en forsikringsdækning, og på hvilke vilkår der er dækning?

Har du lidt tab og vil du vide mere om mulighederne for at rette erstatningskrav, mod rådgivere og bygningssagkyndige?

Vi vil på gå-hjem mødet berøre hvordan du som forsikringstager står, og hvad du konkret skal gøre for at sikre dit krav bedst muligt. Vi vil se på ansvar hos de rådgivere som anbefalede Husejernes Forsikring og vi vil se på mulighederne for erstatningskrav mod byggesagkyndige, som har lavet tilstandsrapporter.

Det gælder ejerskifteforsikringer, husforsikringer, indboskader, byggeskadeforsikringer mv. samt selvrisiko og præmie.

  • Dækkes min skade og hvordan
  • Hvad er status på skadeshåndteringen
  • Hvad med selvrisiko
  • Er min præmie tabt
  • Hvem vil administrere min forsikring
  • Hvad med frister
  • Skal jeg have nye forsikringer og kan jeg tegne nye
  • Hvad skete der og kan det ske igen
  • Kan jeg få erstatning for min selvrisiko hos den bygningssagkyndige
  • Kan jeg få erstatning hos min mægler, som anbefalede forsikringen

Mødet finder sted den 16. marts 2017, kl. 16-18 på vores kontor

Nexus Advokater
Middelfartgade 15, 2 salg
2100 København Ø

Tilmelding kan ske til jh@nexusadvokater.dk senest den 14. marts 2017.

Vi glæder os til at se dig til et par konstruktive timer.

Simon Heising, Advokat & Jakob Hansen, Advokatfuldmægtig