(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk
UGENS DOM: Bygherre frifundet for at betale for ekstraarbejder

UGENS DOM: Bygherre frifundet for at betale for ekstraarbejder

UGD 2022.3.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten den 29. januar 2016, og vedrører en tvist mellem en bygherre og en entreprenør om forståelsen af tilbudslisten. Der blev indgået en entrepriseaftale mellem en bygherre (BH) og en entreprenør (E). E skulle...
UGENS DOM: Bygherre frifundet for at betale for ekstraarbejder

UGENS DOM: Bygherre må selv bære ansvaret for vandskade

UGD 2022.1.1 Ugens dom er afsagt af Vestre Landsret den 18. maj 2015 og vedrører en situation, hvor en privat bygherre ønskede en indtrådt frostsprængning erstattet af en totalentreprenør, der forinden havde forladt byggepladsen. En privat bygherre (BH) indgik en...