(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Voldgiftsnævnet har i to afgørelser skønsmæssigt fastsat et afslag i entreprisesummen til 25.000 kr.

I entrepriser omfattet af AB 92 eller ABT 93 kan udbudsmaterialet/entreprisekontrakten indeholde regler om entreprenørens fremsendelse af kvalitetssikringsmateriale.

Manglende opfyldelse af entreprenørens forpligtelse til at aflevere kvalitetssikring betragtes som, at entreprenøren ydelse er mangelfuld. Manglende kvalitetssikring er i sagens natur en mangel af anden art end byggeriets øvrige mangler, idet det blandt andet kan være vanskeligt at afhjælpe i praksis.

Uanset set denne mangels særegenhed følger der retsvirkninger med en tilsidesættelse. En tilsidesættelse kan fx resultere i et afslag i entreprisesummen eller en udvidelse af den sædvanlige 5-årige ansvarsperiode ved væsentlige tilsidesættelser, som normalt gælder for byggeri efter AB-reglerne.

Den seneste retspraksis synes at anerkende besværlighederne ved afhjælpning, idet voldgiftsnævnet i to afgørelser tilkendte et skønsmæssigt fastsat beløb til afhjælpning af manglen.

I en sag mellem en underentreprenør og hovedentreprenøren gjorde hovedentreprenøren gældende, at kvalitetssikringsmaterialet ikke var modtaget. Voldgiftsnævnet fandt, at det påhvilede underentreprenøren at bevise, at kravet om fremsendelsen af kvalitetssikring var overholdt. Dette var imidlertid ikke sket, hvorfor hovedentreprenøren var berettiget til et afslag, som voldgiftsnævnet fastsatte skønsmæssigt til kr. 25.000.

I en anden sag mellem en entreprenør og en bygherre var parterne enige om, at kvalitetssikringen ikke var afleveret. Som følge heraf tilkendte voldgiftsnævnet bygherren et skønsmæssigt afslag på kr. 25.000.

Voldgiftsnævnet synes således – i hvert fald i tilfælde, hvor kvalitetssikringen ikke er væsentligt svigtet – at tilkende et skønsmæssigt afslag på kr. 25.000 i tilfælde, hvor kvalitetssikringen ikke er afleveret.

Kontakt Simon Heising, advokat (H) og partner, for en uddybende drøftelse af ovenstående afgørelser eller for andre spørgsmål omkring entreprise og kvalitetssikring.